Sociale hygiëne

Geactualiseerd september 2021

Besturen van dorps- en buurthuizen waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten er voor zorgen dat er twee leidinggevenden zijn met de Verklaring Sociale Hygiëne (SVH-diploma). Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn. Deze personen dienen op de Alcoholvergunning vermeld te staan. De leidinggevende is (mede) verantwoordelijk voor naleving van de regels met betrekking tot de Alcoholwet.

Om in het bezit te komen van de Verklaring Sociale Hygiëne moeten zij een examen afleggen.

Sociale Hygiëne gaat niet letterlijk over ‘hygiëne’ (bacteriën) maar over de manier waarop je met andere mensen omgaat. Het doel van sociale hygiëne is de veiligheid, gezondheid en het welzijn van gasten en werknemers beschermen.

Er is veel aandacht voor het voorkomen van vervelende incidenten met gasten. Iemand die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne moet kunnen omgaan met mensen die teveel drinken, drugs gebruiken of op een andere manier overlast veroorzaken.

In tegenstelling tot de reguliere horeca hoeft in het buurt- of dorpshuis de leidinggevende niet altijd aanwezig te zijn tijdens openingsuren. Ook een goed geïnstrueerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol in het buurt- of dorpshuis mits deze een IVA (instructie verantwoord Alcohol schenken) heeft gevolgd. Deze uitzondering heeft de wetgever gemaakt voor vrijwilligersorganisaties omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de aanwezigheidseis van een leidinggevende.

Cursus of zelfstudie

Er zijn diverse manieren om u voor te bereiden op het examen voor de Verklaring Sociale Hygiëne. Er bestaan diverse cursussen en er is de mogelijkheid van zelfstudie. Er is geen vooropleiding voor nodig, een afgeronde basisschool is voldoende.

  • Heeft uw provincie een provinciaal steunpunt voor dorpshuizen? Informeer daar of zij een cursus aanbieden (mogelijk met aansluitend examen) of u kunnen doorverwijzen.
  • Kijk voor cursussen bij Horecaopleidingen Sociale Hygiëne op het internet. Er zijn cursussen van commerciële bedrijven en Regionale Opleidingscentra. Let op prijsverschillen!
  • Wilt u de Verklaring Sociale Hygiëne halen door zelfstudie? Dat kan via de Stichting Vakonderwijs Horeca. Daar kunt u het cursusboek bestellen en het examen aanvragen (kijk bij: Examens)
  • Mogelijk biedt uw provinciale sportkoepel een cursus aan waarvan ook door dorpshuizen gebruik kan worden gemaakt.

Examen

Er zijn verschillende mogelijkheden om het examen Sociale Hygiëne af te leggen.

  • Een cursus met aansluitend examen via een branche-erkende opleider.
  • Via een aanbieder van computerexamens waarbij men zich d.m.v. zelfstudie voorbereid op het examen. Er kan daarbij gekozen worden voor een examenlocatie in de buurt.

Voor meer informatie over de mogelijkheden verwijzen we naar de website van het SVH.

In het online Register Sociale Hygiëne worden alle personen opgenomen die het SVH Diploma Sociale Hygiëne hebben behaald.

Adresgegevens: SVH, Afd. Klantenservice, Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer; email: info@svh.nl, tel. 088- 050 1500