Sociale hygiëne

Geactualiseerd juni 2013

Besturen van dorpshuizen, gemeenschapscentra, multifunctionele centra e.d. waar alcoholhoudende dranken worden verkocht, moeten er voor zorgen dat er twee zogenaamde “leidinggevenden” zijn met de Verklaring Sociale Hygiëne (VSH-diploma). Een leidinggevende moet minimaal 21 jaar oud en van onbesproken gedrag zijn. Deze personen dienen op de Drank & Horecavergunning vermeld te staan. De leidinggevende is (mede) verantwoordelijk voor naleving van de regels met betrekking tot de Drank en Horecawet.

Om in het bezit te komen van de Verklaring Sociale Hygiëne moeten zij een examen afleggen.

De term “Sociale Hygiëne” behoeft enige uitleg voor wie er niet eerder van heeft gehoord. In eerste instantie denkt men vaak letterlijk aan ‘hygiëne’ (bacteriën), maar daar heeft het niets mee te maken. Sociale Hygiëne bestaat uit de volgende onderwerpen:

  • gastvrijheid
  • alcohol,- gok- en drugsverslaving
  • sociale vaardigheden
  • inrichtingseisen van voorzieningen
  • veiligheid

Er is veel aandacht voor het voorkomen van vervelende incidenten met gasten. Iemand die in het bezit is van de Verklaring Sociale Hygiëne moet kunnen omgaan met mensen die teveel drinken, drugs gebruiken of op een andere manier overlast veroorzaken.

In tegenstelling tot de reguliere horeca hoeft in het dorpshuis de leidinggevende niet altijd aanwezig te zijn tijdens openingsuren. Ook een goed geïnstrueerde barvrijwilliger mag de rol van eindverantwoordelijke vervullen tijdens de verstrekking van alcohol in uw dorpshuis. Deze uitzondering heeft de wetgever gemaakt voor vrijwilligersorganisaties omdat ze moeilijk kunnen voldoen aan de aanwezigheidseis van een leidinggevende.

Cursus of zelfstudie

Er zijn diverse manieren om u voor te bereiden op het examen voor de Verklaring Sociale Hygiëne. Er bestaan mondelinge en schriftelijke cursussen en er is de mogelijkheid van zelfstudie. Er is geen vooropleiding voor nodig, een afgeronde basisschool is voldoende.

  • Heeft uw provincie een provinciaal steunpunt voor dorpshuizen? Informeer daar of zij een cursus aanbieden of u kunnen doorverwijzen.
  • Kijk voor mondelinge en schriftelijke cursussen bij Horecaopleidingen Sociale Hygiëne op internet of in het telefoonboek/ Gouden Gids. Er zijn cursussen van commerciële bedrijven en Regionale Opleidingscentra. Let op prijsverschillen!
  • Wilt u de Verklaring Sociale Hygiëne halen door zelfstudie? Dat kan via de Stichting Vakonderwijs Horeca. Daar kunt u het cursusboek bestellen en het examen aanvragen (kijk bij: Examen)
  • Mogelijk biedt uw provinciale sportkoepel een cursus aan waarvan ook door dorpshuizen gebruik kan worden gemaakt.

Examen

De Stichting Vakonderwijs Horeca organiseert in de regel vijf keer per jaar een examen Sociale Hygiëne in Utrecht. Daarnaast biedt het SVH de mogelijkheid om bij u in de buurt een examen af te leggen op de zogenoemde teletoets locaties. Voor meer informatie over de mogelijkheden, cursusdata en locaties verwijzen we u graag naar de website van het SVH.

Let op: Om u aan te melden voor een examen moet u een account aanmaken bij de examenwinkel.

Adresgegevens: SVH, Afd. Klantenservice, Postbus 303, 2700 AH Zoetermeer; email: info@svh.nl, tel. 079-320 36 36