UBO-register

Geactualiseerd december 2021

Sinds 27 september 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren, of de personen die zeggenschap hebben, in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels om witwassen van geld tegen te gaan. UBO (Ultimate Beneficial Owner) staat voor ‘uiteindelijk belanghebbende’.

Besturen van dorps- en buurthuizen vallen ook onder de regeling. Want enkele van de rechtsvormen die zich in moeten schrijven zijn:

  • Stichtingen
  • Verenigingen:
    • met volledige rechtsbevoegdheid
    • met beperkte rechtsbevoegdheid, maar met onderneming
  • Coöperaties

Omdat bij de meeste non-profit stichtingen en verenigingen geen uiteindelijke belanghebbende aan te wijzen is, moeten deze organisaties alle bestuurders als UBO registreren.

Meer informatie

Inschrijven in het register

Organisaties kunnen hun UBO tot uiterlijk 27 maart 2022 inschrijven via de Kamer van Koophandel.