Verklaring omtrent gedrag

Nieuw geplaatst mei 2015

Een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een verklaring waaruit blijkt dat iemands gedrag in het verleden geen bezwaar vormt voor het vervullen van een specifieke taak of functie in de samenleving. Met zo’n verklaring toont de vrijwilliger aan dat hij niet veroordeeld is voor ernstige delicten, zoals een zeden- of geweldsdelict. Met het aanvragen van VOG’ s maakt u het onderwerp seksueel grensoverschrijdend gedrag tevens bespreekbaar en geeft u een signaal af dat u werk maakt van veilig vrijwilligerswerk.

Gratis VOG

In Nederland doen ruim twee miljoen mensen vrijwilligerswerk met kinderen.  De overheid vindt het van groot belang dat kinderen in Nederland veilig kunnen sporten en spelen. Op de eerste plaats zijn vrijwilligersorganisaties zelf verantwoordelijk voor een veilig klimaat op de sportclub,  hobbyclub of in het buurt- of dorpshuis,  maar de overheid wil dit stimuleren. Daarom krijgen vrijwilligers vanaf 2015 de VOG onder voorwaarden gratis. Deze regeling duurt tot 31 december 2016 (met intentie tot verlenging) voor een maximum van 100.000 VOG’ s per jaar. Deze regeling is een initiatief van het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Voorwaarden

Als uw organisatie gebruik wil maken van de Regeling Gratis VOG moet u voldoen aan een aantal voorwaarden die het ministerie van Veiligheid en Justitie stelt. U kunt deze voorwaarden in hun geheel terugvinden op de website van de Dienst Justis, die de gratis verstrekking mogelijk maakt. Kort gezegd moet u voldoen aan de volgende voorwaarden:

  1. Uw organisatie staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel.
  2. Uw organisatie bestaat voor minimaal 70 procent uit vrijwilligers en is een echte vrijwilligersorganisatie (heeft geen winstoogmerk).
  3. Vrijwilligers binnen uw organisaties werken met minderjarigen en/of mensen met een verstandelijke beperking.
  4. Uw organisatie kan aantonen dat er preventief beleid is om seksueel grensoverschrijdend gedrag te voorkomen. Dit kan variëren van het hebben van vertrouwenspersonen of contactpersonen tot een goed aannamebeleid voor vrijwilligers. U moet óf een link kunnen plaatsen naar informatie op uw website óf een document uploaden óf uw beleid kunnen omschrijven.

 Aanvragen digitale VOG

Om de aanmelding van vrijwilligersorganisaties in goede banen te leiden, zijn er contactpunten. Bij deze contactpunten kunt u terecht met vragen over de procedure, de voorwaarden en natuurlijk over preventief beleid. Zij helpen u graag op pad naar een veilige omgeving binnen uw organisatie. Het contactpunt waar dorpshuizen terecht kunnen is:  Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV)