Vrijwilliger en WW uitkering

Nieuw geplaatst december 2015

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen.

Voorwaarden van het UWV

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moeten de organisatie en het vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de website van het UWV.
Een van de voorwaarden is  dat uw organisatie een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status heeft. Dit vraagt wat toelichting.

SBBI status

Het verkrijgen van een SBBI status is voor dorpshuizen makkelijker dan het verkrijgen van de ANBI status. Buurt- en dorpshuizen worden echter niet automatisch aangemerkt als SBBI.
Een SBBI beschikking wordt normaliter pas afgegeven als uw dorpshuis een schenking heeft ontvangen, bijvoorbeeld een erfenis. Om de SBBI status zonder een schenking te verkrijgen, zodat u voor vrijwilligers met een WW uitkering aan de voorwaarden voldoet, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de belastingdienst. Als bijlagen voegt u uw statuten en een activiteitenoverzicht toe. De belastingdienst beslist over de toekenning. Als u als SBBI instelling wordt beoordeeld, kunt u de bevestiging van de belastingdienst overleggen aan het UWV.

Een schriftelijk verzoek kunt u indienen bij de Belastingdienst:
Specialistenteam
Postbus 10014
8000 GA Zwolle