Vrijwilliger en WW uitkering

Nieuw geplaatst december 2015

Per 1 januari 2015 zijn er nieuwe regels voor mensen met WW die vrijwilligerswerk willen doen.

Voorwaarden van het UWV

Om met behoud van WW vrijwilligerswerk te mogen doen, moet het buurt- of dorpshuis en het vrijwilligerswerk aan een aantal voorwaarden voldoen. Zie hiervoor de website van het UWV.
Een van de voorwaarden is  dat uw buurt- of dorpshuis een ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) of SBBI (Sociaal Belang Behartigende Instelling) status heeft. Dit vraagt wat toelichting.

SBBI status

Het verkrijgen van een SBBI status is voor dorps- en buurthuizen makkelijker dan het verkrijgen van de ANBI status. Buurt- en dorpshuizen worden echter niet automatisch aangemerkt als SBBI.
Een SBBI beschikking wordt normaliter pas afgegeven als uw dorps- of buurthuis een schenking heeft ontvangen, bijvoorbeeld een erfenis. Om de SBBI status zonder een schenking te verkrijgen, zodat u voor vrijwilligers met een WW uitkering aan de voorwaarden voldoet, kunt u een schriftelijk verzoek indienen bij de belastingdienst. Als bijlagen voegt u uw statuten en een activiteitenoverzicht toe. De belastingdienst beslist over de toekenning. Als u als SBBI instelling wordt beoordeeld, kunt u de bevestiging van de belastingdienst overleggen aan het UWV.

Een schriftelijk verzoek kunt u indienen bij de Belastingdienst:
Specialistenteam
Postbus 10014
8000 GA Zwolle