Vrijwilligersbeleid

Vernieuwd november 2016

Vrijwilligerswerk

Vrijwilligerswerk doe je uit vrije wil, uit eigen keuze, omdat je er zelf ook een belang bij hebt. Vrijwilligerswerk is voor niemand een verplichting, maar als je er aan begonnen bent, is het niet meer echt vrijblijvend. Vrijwilligerswerk is leuk (of interessant, of leerzaam) om te doen, maar het is meer dan een hobby. De redenen waarom mensen vrijwilliger worden zijn divers:

 • omdat ze iets voor een ander willen betekenen;
 • omdat ze een zinvolle (vrije) tijdsbesteding willen;
 • omdat ze nieuwe mensen willen leren kennen;
 • omdat ze idealen hebben en die willen verwezenlijken;
 • omdat ze werkervaring zoeken, bijvoorbeeld om kans te maken op betaald werk;
 • omdat ze iets willen leren;
 • omdat ze een bepaalde status zoeken, onmisbaar willen zijn.

Waarom vrijwilligersbeleid?

Vrijwilligers zijn er in alle dorpshuizen die een bestuur hebben. Want dat zijn altijd vrijwilligers. Afspraken over hoe bestuursleden met elkaar omgaan staan in de statuten en misschien het huishoudelijk reglement. Maar er is meer dan dat. Veel dorpshuizen hebben ook vrijwilligers voor beheer, onderhoud en andere zaken. Of zijn van plan meer met vrijwilligers te gaan doen. Hoe regel je dat die vrijwilligers weten wat ze moeten doen, welke afspraken maak je met ze, hoe onderhoud je contact, waar kunnen ze een beroep op doen en hoe zorg je dat de vrijwilligers betrokken en tevreden blijven? Om maar een paar vragen te stellen.

Dit artikel geeft een opsomming van punten die onderdeel uit kunnen maken van uw vrijwilligersbeleid. Sommige punten spreken voor zich, de meeste linken door naar een artikel in deze Vraagbaak waar u er meer over kunt lezen.
Twijfelt u of werken met vrijwilligers in uw situatie de juiste keuze is, zie dan het artikel Beleidskeuze.

Opzetten van een vrijwilligersbeleid

 • Maak iemand in het bestuur verantwoordelijk voor de vrijwilligers
 • Delegeer de uitvoering eventueel aan een co√∂rdinator of (vrijwillige) beheerder
 • Stel een voor uw situatie passend beleid op met uw keuze uit de onderstaande inhoud
 • Evalueer minimaal jaarlijks met de vrijwilligers en binnen het bestuur

Inhoud van vrijwilligersbeleid:

met links naar artikelen en voorbeelden in de Vraagbaak

 1. Werving

  1. Werving van vrijwilligers
  2. Werving en selectie van bestuursleden
  3. Privacyreglement
 2. Afspraken

  1. Afspraken met vrijwilligers
  2. Vrijwilligerscontract
  3. Verklaring omtrent gedrag
 3. Taken

  1. Beschrijving taken
  2. Inzetbaarheid
  3. Werkroosters
 4. Communicatie

  1. Vrijwilligerswijzer
  2. Evaluatie vrijwilligers
 5. Waardering en beloning

  1. Regeling onkosten
  2. Belastingvrije vrijwilligersvergoeding
  3. Vrijwilligers-uitje
  4. Scholing
 6. Overig

  1. Verzekering
  2. Vrijwilliger en WW uitkering
 7. Bijzondere momenten

  Onderstaande vier artikelen zijn voor betaald personeel, maar misschien doet u er inspiratie op voor bijzondere momenten met vrijwilligers:

 1. Attenties
 2. Personeelsdag
 3. Persoonlijke feestdagen
 4. Persoonlijke omstandigheden

Zoeken op het internet

Zoeken op het internet met zoekwoorden als vrijwilliger werven en vrijwilligersbeleid leveren al snel veel interessante resultaten op.

Als voorbeeld twee brochures over werving van vrijwilligers: