Waardewijzer

Simpel en doeltreffend
eerder – sneller – samen

Je wilt een plan maken. Voor je dorp. Je locatie. Je organisatie.
Met een groep mensen. Vijf. Of honderd.
En dan het liefst een plan met draagvlak, waar mensen enthousiast over zijn.
Een plan dat ook echt uit te voeren is.

Voor jullie is de WaardeWijzer ontwikkeld. De WaardeWijzer is een hulpmiddel om tot nieuwe gedragen ideeën te komen en helpt je in vijf eenvoudige stappen op weg naar een uitvoerbaar plan. Via de site van Stimuland in Overijssel – www.stimuland.nl/waardewijzer – kun je meer informatie en een praktische handleiding vinden.

Heb je vragen, of ondersteuning nodig: neem contact op met je provinciale steunpunt. Zij hebben goed contact met Stimuland en in overleg kun je bezien hoe we je zo goed mogelijk verder kunnen helpen.