Werving en selectie bestuursleden

Besturen vraagt kwaliteit

In heel wat organisaties is het vinden van kwalitatief goede mensen voor bestuursfuncties één van de regelmatig terugkerende problemen. Want hoe gaat het? Degene die de kwaliteiten bezitten, om een goed bestuurder te zijn hebben meestal al zoveel andere bezigheden (juist vanwege die kwaliteiten!) dat ze er bezwaarlijk nog een taak bij kunnen hebben.

Toch is het bewaken van het ‘kwaliteitsniveau’ van een bestuur uitermate belangrijk. Wat dat betreft mag best de vergelijking met een bedrijf worden gemaakt. Als daar een onbekwaam bestuur opereert, is de kans op problemen levensgroot. En zo kan het voor een vereniging of stichting slecht uitpakken als de bestuurders (ook die in commissies en andere organen) kwalitatief niet van voldoende niveau zijn.

Gevarieerde kwaliteit

Wat maakt iemand nu geschikt of ongeschikt om bestuurder van een organisatie te zijn? Een algemeen antwoord daarop is niet te geven, het hangt van de situatie af. Hoewel de eisen dus sterk variëren is toch wel een aantal eigenschappen te noemen dat een bepaalde bestuurder idealiter in zich verenigt.

Het gaat om:

  1. Visie (het vermogen de gevolgen van eenmaal genomen beslissingen op langere termijn te overzien).
  2. Onafhankelijk denken (in staat zijn zich zelfstandig een mening te vormen en die te handhaven).
  3. Weloverwogen een oordeel vormen (niet vastklampen aan een mening, maar ‘de twee kanten van de medaille’ kunnen herkennen).
  4. Enthousiasme (en het vermogen dat op anderen over te brengen).
  5. Gevoel voor praktische haalbaarheid (kunnen werken binnen de beperkingen van het hier-en-nu).
  6. Creativiteit (het vermogen nieuwe ideeën en plannen te genereren).
  7. Doortastendheid (eenmaal genomen beslissingen uitvoeren, ook impopulaire).
  8. Contactuele vaardigheden (zowel mondelinge als schriftelijke).
  9. Inlevingsvermogen (wat beweegt een ander?).