Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen

Geplaatst maart 2021

De Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen (WTBR) is bedoeld om ongewenste activiteiten zoals wanbestuur, onverantwoordelijk financieel beheer en misbruik van positie binnen besturen te voorkomen. Alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten per 1 juli 2021 aan de WBTR voldoen. Besturen van buurt- en dorpshuizen dus ook. Een bestuur dat niet aan de WBTR voldoet pleegt geen goed bestuur waardoor bestuursleden hoofdelijk aansprakelijk zijn. Meer informatie op de website van WBTR.

Hulpmiddelen

Besturen moeten controleren of ze aan de wet voldoen. Hiervoor heeft de Nederlandse Organisatie Vrijwilligerswerk (NOV) een checklijst  gemaakt. Er is ook een stappenplan ontwikkeld, waarvoor moet worden betaald. Verder zijn er gratis Webinars en bijeenkomsten. Meer informatie hierover op WBTR.

Statuten aanpassen

Wanneer de WBTR ertoe leidt dat de statuten moeten worden aangepast dan hoeft dat niet gelijk. Statutenwijzigingen kunnen nog tot 5 jaar na invoering van de WBTR gedaan worden. In die tijd gaat de wet boven de eigen statuten.