Accommodatiebeleid

Bijgewerkt op

Accommodatiebeleid of dorps- of buurthuizenbeleid wordt door de gemeenteraad voor een bepaalde periode vastgesteld en daarmee geformaliseerd. Daar hoort een financiële vertaling bij. Die is terug te vinden in de gemeentelijke begroting. Lang niet iedere gemeente heeft overigens expliciet beleid op dit terrein geformuleerd. En als er wel accommodatiebeleid is, dan zal dat per gemeente verschillen. Want geen gemeente is gelijk.

Door de invoering van de Wmo is er een aantal taken die iedere gemeente moet invullen. Omdat dorpshuizen hier een rol in kunnen spelen is de Wmo een goede ingang om tot beleid te komen of het bestaande beleid tegen het licht te houden.

Brochure met informatie voor gemeenten en dorpen

De Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen heeft in 2013 de brochure Dorpshuizenbeleid op maat, een handreiking voor gemeenten uitgegeven. Hierin vindt u uitgebreide informatie over dit onderwerp.

Voorbeelden van gemeentelijk beleid

Heeft uw gemeente een beleid dat als voorbeeld aan deze pagina toegevoegd kan worden? Mail het dan naar: de redactie

Zelf als bewoners aan een accommodatiebeleid werken?