APV

Bijgewerkt op

Een Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is het besluit waarin gemeenten de plaatselijk geldende regels over openbare orde en veiligheid vastleggen. Dorps- en buurthuizen hebben meestal alleen indirect met de APV te maken. Bijvoorbeeld bij het aanvragen van een alcoholvergunning. In dat geval worden de door het buurt- of dorpshuis gewenste openingstijden bijvoorbeeld getoetst aan wat er in de APV staat. En bij de aanvraag van een evenementenvergunning voor een braderie op de openbare weg voor de accommodatie zullen de regels over het gebruik van de openbare weg, de bereikbaarheid voor hulpdiensten en dergelijke een rol spelen.

Een buurt- of dorpshuis krijgt direct met de APV te maken als de politie, die verantwoordelijk is voor de handhaving, er aan te pas komt. De aanleiding daarvoor is vaak overlast die de omgeving van een buurt- of dorpshuis ondervindt. Denk aan zaken als geluidhinder, samenscholing van hangjongeren, wildplassers en foutparkeerders.

De Algemene Plaatselijke Verordening van een gemeente is te vinden via de website Overheid.nl.