Beleidshulpjes

Bijgewerkt op

Medewerkers van provinciale steunpunten hebben door de jaren heen diverse hulpmiddelen gemaakt en verzameld die besturen van buurt- en dorpshuizen kunnen gebruiken om beleid te ontwikkelen. Zo’n hulpmiddel kan informatie in de vorm van een brochure zijn of een methode die een product oplevert. Maar het kan ook een informatief spel zijn om met het hele bestuur of een nog grotere groep te spelen.

Het doel van de beleidshulpjes is besturen in staat te stellen hun visie en ideeën te ontwikkelen en om te zetten in een beleidsplan voor de eigen accommodatie. Wanneer u daarbij ondersteuning of een klankbord nodig heeft dan kunt u hulp vragen bij het provinciale steunpunt in uw provincie. Of, als dat er niet is, misschien bij een collega buurt- of dorpshuis of uw gemeente.

De meeste brochures en methoden kunt u inzien en downloaden van onderstaande websites. Het Kwaliteitszorgsysteem moet worden aangevraagd.

Websites waar u brochures kunt downloaden:

dorpshuizen.nl van de gezamenlijke steunpunten voor buurt- en dorpshuizen. Met onder andere de brochures: Duurzame dorpshuizen, Dorpsaccommodatieplan, Dorpshuizenbeleid op maat, Minder gedoe voor vrijwilligers en Dorpshuis en de Wmo.

lvkk.nl van de Landelijke Vereniging voor Kleine Kernen. Met onder andere de brochures: Wat voor dorpshuis willen we zijn? Ruimte voor jongeren en Samenwerken aan bewonersinitiatieven.

Stimuland.nl Onafhankelijke netwerkorganisatie voor het platteland. Met onder andere: Overzicht bouwstenen visievorming en de Checklist Bijeenkomst organiseren.

Methoden:

Ondernemingsplan stap voor stap

Het is een digitaal bestand met de basistekst voor een ondernemingsplan voor buurt- en dorpshuizen. Dan volgt een invuloefening. Het bestuur vult gezamenlijk of in groepjes de tekst aan met de gegevens en ideeën van het dorpshuis of buurtcentrum. Het ondernemingsplan plan is ontwikkeld door Groninger Dorpen. U kunt het ondernemingsplan hier downloaden.

De WaardeWijzer

De WaardeWijzer is een hulpmiddel voor het maken van een dorpsplan of een plan voor een accommodatie, een vereniging of een groep ondernemers. Het is geschikt voor zowel grote als kleine groepen. De WaardeWijzer helpt om tot nieuwe ideeën te komen en levert een goede aanzet voor het uitvoeringsplan. Hij bestaat uit een begrijpelijk invulvel en een handleiding. Download de handleiding bij Stimuland. De invulvellen zijn tegen verzendkosten te bestellen.

Kwaliteitszorgsysteem Goed voor elkaar

Door middel van negen zorgvuldig samengestelde vragenlijsten krijgt u de kwaliteit van alle facetten van uw organisatie in beeld. Het resultaat is een actielijst waarin u prioriteiten kunt stellen voor verbetering. Veiligheid en aansprakelijkheid horen bovenaan te staan. De vragenlijsten volgen de hoofdstukindeling van de Vraagbaak. Informeer voor het kwaliteitszorgsysteem bij uw provinciale steunpunt.

Wmo-scan

De Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) richt zich op kwetsbare burgers uit doelgroepen die u waarschijnlijk niet allemaal in huis heeft. Deze scan bestaat uit een vragenlijst die u uitnodigt na te denken of uw buurt- of dorpshuis ook iets voor deze groepen kan betekenen. Dat kunt u samen met andere partijen doen, ook daar gaat de scan over. Zie het artikel Wmo-scan waar u de instructie en de vragenlijsten kunt downloaden.