Beleidsplan

Bijgewerkt op

Beleid maken betekent kort gezegd dat je opschrijft dat je dingen op een bepaalde manier doet, om een van tevoren afgesproken doel te bereiken. De belangrijkste vragen bij het formuleren van beleid zijn:

 • Wat is de functie van onze accommodatie in het dorp, de buurt, de wijk of het stadsdeel dat we bedienen?
 • Hoe garanderen we die functie voor de huidige en toekomstige gebruikers?
 • Wat voor groei of ontwikkeling willen (moeten) we in de toekomst realiseren en waarop zijn die ambities gebaseerd?
 • Hoe realiseren we onze plannen?

In dit artikel gaan we in op wat een beleidsplan voor een buurt- of dorpshuis betekent en hoe een bestuur tot zo’n plan komt.

Visie, missie en strategie

De visie is het toekomstbeeld dat men van de accommodatie voor ogen heeft. Een bruikbare visie is gebaseerd op een compleet inzicht in de huidige omstandigheden en te verwachten- en gewenste ontwikkelingen.

De missie is het doel van de accommodatie. Het is de centrale gedachte over de functie(s) die de accommodatie moet gaan vervullen. De missie is een principiële keuze gebaseerd op de visie.

Klik hier voor een voorbeeld van een Missie en Visie van een buurthuis.

Strategie is de weg om de beleidsvoornemens te realiseren. Om zoveel mogelijk van het beleid uitgevoerd te krijgen moet een strategisch beleid geformuleerd worden. Wanneer daarin, indien mogelijk, wordt aangesloten bij gemeentelijke doelstellingen en regelingen, brengt dat de realisering van de beleidsvoornemens een stuk dichterbij.

Beleidsvorming

Of hoe kom je als bestuur van ‘woorden naar daden’?

Maak een organisatiediagnose

 • Wat zijn de mogelijkheden van de accommodatie?
 • Voor welke activiteiten is het geschikt?
 • Welke technische voorzieningen zijn er?
 • Welke mogelijkheden geeft onze vorm van beheer (vrijwilligers, personeel)?
 • Wat kunnen we zelf en waar hebben we ondersteuning van buiten bij nodig?

Maak een omgevingsanalyse

 • Hoe is de bevolkingssamenstelling naar leeftijd in het verzorgingsgebied?
 • Wat is de huidige vraag naar ruimte en faciliteiten en hoe ontwikkelt die zich?
 • Welke andere aanbieders van ruimte en faciliteiten zijn er in het verzorgingsgebied en wat bieden zij aan?
 • Zijn er samenwerkingsmogelijkheden?

Wat zegt het gemeentelijk accommodatiebeleid?

 • Welke kansen en welke opdracht vloeien voort uit het gemeentelijk accommodatiebeleid?

Afwegen, keuzes maken, overleg voeren

De organisatiediagnose, de omgevingsanalyse en informatie over het gemeentelijk accommodatiebeleid hebben concrete informatie opgeleverd over wat kan en misschien zelfs moet. De eerder geformuleerde visie en missie hebben het kader aangegeven waarbinnen het beleid vorm kan krijgen. Het proces van afwegen en keuzes maken kan beginnen. Het ligt voor de hand dat het bestuur ook anderen bij dat proces betrekt, zoals:

 • De gebruikers;
 • Het personeel en de vrijwilligers;
 • De bewoners van het verzorgingsgebied (en toekomstige gebruikers);
 • Andere accommodaties;
 • (Zorg)aanbieders e.d. in het verzorgingsgebied;
 • De gemeente.

Uitvoering

Het bestuur komt, alles afwegende, tot het formuleren van beleidsvoornemens voor de komende periode (meestal 4 of 5 jaar). Het bestuur kan de jaarlijkse ‘open dag’ of elke andere daarvoor geschikte gelegenheid of medium aangrijpen om een presentatie van de beleidsvoornemens te geven.

Klik hier voor een beleidsplan van een dorpshuis.

Kijk ook bij Ondernemingsplan in het artikel Beleidshulpjes.

In jaarlijkse werkplannen worden de beleidsvoornemens uit het beleidsplan in concrete acties omgezet.