Beursvloeren

Bijgewerkt op

De beursvloer is een lokaal evenement waar vraag & aanbod op het gebied van vrijwilligerswerk in de meest brede zin van het woord wordt ‘verhandeld’. Het kan hierbij gaan om menskracht, het geven van advies, het schenken van materialen, enzovoorts. Wat de één over heeft of graag wil bieden, is voor de ander zeer welkom. Er wordt gehandeld met gesloten beurzen.

Op de beursvloer komen vraag en aanbod van bedrijven, maatschappelijke organisaties, verenigingen, clubs en dorps- en buurthuizen samen. Het doel is om zoveel mogelijk matches te maken tussen vragers en aanbieders.

Er zijn beursvloeren in de meeste provincies. Meer informatie over data, plaatsen, uitleg over hoe het werkt en websites van de verschillende beurzen, vindt u op landelijke website www.beursvloer.com.

Zorg dat u zich goed informeert en u tijdig aanmeldt.