Checklist bezuinigen

Bijgewerkt op

Met deze checklist kunnen besturen van dorps- en buurthuizen kijken waar zij op kunnen bezuinigen, waarop zij efficiencywinst kunnen halen en hoe zij hun inkomsten kunnen vergroten.

Bezuinigingen

 • Zelf energie opwekken (eigen zonnepanelen of dorpscollectief);
 • Collectieve inkoop van energie;
 • Led verlichting i.p.v. TL en halogeen;
 • Automatische schakelaars verlichting (toiletten, kasten, zaaltjes);
 • CV ketel vervangen door een met een hoger rendement;
 • Gebouw in delen kunnen verwarmen;
 • Thermostaat verwarming instellen op het gebruik;
 • Thermostaat op afstand bedienbaar dan kan beheerder van huis uit controleren;
 • Isolatie van gebouw (investeringen via subsidies en zelfwerkzaamheid);
 • Capaciteitstarief aanpassen;
 • Legionella– aanpassingen die controles overbodig maken;
 • Gratis vrijwilligersverzekering (a en b) via uw gemeente (bespaart op een betaalde verzekering)
 • Personeelsbestand op maat van de behoefte;
 • Zo veel mogelijk met vrijwilligers doen.

Efficiencywinst

 • Prijzen leveranciers, dienstverleners en onderhoudscontracten vergelijken;
 • Kortingen bedingen;
 • Samenwerking /gezamenlijke inkoop met andere buurt- en dorpshuizen;
 • Verliesposten barexploitatie opsporen (brutowinstpercentage berekenen);
 • Geopende flessen wijn vacuüm trekken;
 • Functiescheiding bij inkoop/verkoop/administratie (fraude voorkomen);
 • Collectief organiseren jaarlijkse BHV herhaling voor beheerders.

Vergroten van inkomsten

 • Prijzen consumpties aanpassen;
 • Verhuurprijzen verhogen;
 • Meer halen uit huidige gebruikers (gebruikersenquête);
 • Activiteiten/festiviteiten organiseren;
 • Meer/nieuwe gebruikers zoeken;
 • Meer/nieuwe functies huisvesten;
 • Teruggave energiebelasting;
 • Terugvragen van btw (indien btw plichtig);
 • Kwaliteit en uitstraling van het pand verbeteren;
 • Stichting vrienden van het buurt- of dorpshuis oprichten;
 • Bewoners per acceptgiro/tikkie om een (jaarlijkse) bijdrage vragen;
 • Acties, verlotingen, legaten;
 • ANBI status aanvragen;
 • Subsidies van fondsen voor projecten;
 • Meedoen met NL Doet en Burendag van het OranjeFonds;
 • Subsidie van uw gemeente voor exploitatie of compensatie OZB e.a.;
 • Sponsoring;
 • Winstdeling met pachter/pachtsom indexeren.

Beleidsmatige aanpassingen

 • Vorm van de barexploitatie herzien: werken met vrijwilligers (goedkoop), beheer (duur) of verpachting (risico bij de ondernemer);
 • Hele exploitatie herzien: ondernemingsplan maken.

Anders, namelijk:

 •  ……