Duurzame dorpshuizen

Bijgewerkt op

Energie is een van de grootste kostenposten voor een dorps- of buurthuis. Het energieverbruik structureel verlagen is duurzaam en verbetert uw exploitatie. Reden genoeg om deze post eens onder de loep te nemen. Hoe bewust ga je als bestuur en gebruikers van de accommodatie met het energieverbruik om? En hoe staat het dorps- of buurthuis er, fysiek gesproken, voor? Valt hier winst te behalen?

Trias Energetica

In heel veel gevallen kunnen dorps- en buurthuizen aanzienlijk besparen op hun energierekening. Pilots hebben uitgewezen dat de besparingen soms kunnen oplopen tot 30 – 50%. En daarnaast kunnen zonnepanelen heel voordelig energie opleveren. Belangrijk bij de besparing is wel om de uitgangspunten van de zogenaamde Trias Energetica te volgen.

De Trias Energetica is een drie-stappen strategie om energiebesparende maatregelen te nemen. Deze zijn: het minimaliseren van energiegebruik, gebruik van duurzame energie en het efficiënt gebruiken van fossiele brandstoffen.

  1. Eerst de energieprestatie verbeteren (= minder energie verbruiken) door bouwkundige aanpassingen in je dorps- of buurthuis door te voeren. Een energieprestatie advies (EPA-U ) vooraf door middel van een scan geeft inzicht in de bouwkundige ingrepen en verbetermogelijkheden van apparaten en installaties. Een dergelijke inventarisatie vertaalt dit naar een kostenplaatje, opbrengsten en terugverdientijd.
  2. Evenzo belangrijk daarbij is de component gedrag & organisatie. Gebruikers moeten bewust worden gemaakt van de bijdrage die zij kunnen leveren bij het terugdringen van het energieverbruik. Bestuurlijk zal duurzaamheid een vast (beleid-) onderdeel moeten zijn binnen de exploitatie en het beheer van het buurt- of dorpshuis.
  3. Pas na deze ingrepen, die uiteindelijk leiden naar het “Energielabel A” , wordt het lonend om de aanschaf van zonnepanelen te overwegen. Dit blijft, evenals de bouwtechnische aanpak, maatwerk. Maar als de ligging van de accommodatie geschikt is voor de opwekking van zonne-energie en er kan in de eigen elektriciteitsbehoefte worden voorzien, dan is de investering in de zonnepanelen vaak al binnen de 10 jaar terugverdiend.

Samenvatting

Samengevat laat het verduurzamen van dorps- en buurthuizen u betere exploitatieresultaten zien en tegelijk levert u een bijdrage aan een duurzamere maatschappij.

Meer informatie

brochure-duurzame-dorpshuizen (2016)

Zie ook de het stappenplan en de checklist energiebesparing.

Relevante websites: