EHBO

Bijgewerkt op

Organisaties met personeel, maar ook vrijwilligersorganisaties zoals een buurt- of dorpshuis waar veel mensen bijeenkomen, moeten zorgen voor een goed veiligheidsbeleid. Zodra een situatie zich voordoet, waarin direct gevaar voor de veiligheid en gezondheid aanwezig is, moet iedereen zich snel in veiligheid kunnen stellen; of er moeten andere passende maatregelen genomen worden. Een buurt- of dorpshuis met personeel moet zich hierbij laten bijstaan door de door hem aangewezen bedrijfshulpverleners. Buurt- en dorpshuizen die louter met vrijwilligers werken, zijn niet wettelijk verplicht Bedrijfshulpverlening te organiseren maar zouden dat in het kader van goed veiligheidsbeleid desondanks wel kunnen doen.

Een belangrijke taak van de bedrijfshulpverlener is het verlenen van EHBO.

Bij het verlenen van eerste hulp zijn de volgende vijf punten van belang:

 1. Op gevaar letten:
  • Zorg voor je persoonlijke veiligheid;
  • Zorg voor de veiligheid van de omstanders;
  • Zorg voor de veiligheid van het slachtoffer.
 2. Nagaan wat er is gebeurd en daarna wat iemand mankeert:
  • Is het een ongeluk of een ziekte?
  • Dit is belangrijk bij het alarmeren.
 3. Het slachtoffer geruststellen:
  • Zorg ervoor dat het slachtoffer rustig blijft.
 4. Zorgen voor deskundige hulp:
  • Zorg ervoor dat 112 gebeld word;
  • Wat je altijd door moet geven is:
   • je naam,
   • de plaats waarheen de hulp moet komen,
   • wat er gebeurd is,
   • het aantal slachtoffers en
   • wat mankeren de slachtoffer(s).
  • Als je iemand anders laat alarmeren, vraag dan altijd of die persoon terugkomt om te vertellen hoe snel de hulp komt.
 5. Iemand helpen op de plaats waar hij ligt of zit:
  • Probeer te voorkomen dat je het slachtoffer onnodig verschuift. Dit alleen in een noodtoestand, zoals verdrinkings-, brand- of ontploffingsgevaar;
  • Begin met het verlenen van eerste hulp.

Verbanddoos

Zorg voor een EHBO verbanddoos in het buurt- of dorpshuis die op een voor iedereen bereikbare plaats staat. Zie hier voor de benodigde inhoud.

Vergiftiging

Soms wordt er in een buurt- of dorpshuis met gevaarlijke stoffen gewerkt, bijvoorbeeld bij een verbouwing of schoonmaakwerkzaamheden. Het is mogelijk dat iemand hierbij het slachtoffer wordt van vergiftiging. Klik hier voor meer informatie.