Eigendom

Bijgewerkt op

Als initiatiefgroep of bestuur een buurt- of dorpshuis kopen, het is een ambitieuze onderneming. Heeft u al een pand op het oog maar kent u de eigenaar niet of wilt u vooraf informatie verzamelen om in te schatten hoe haalbaar het plan is? Begin dan bij de eigendomsinformatie.

Eigendomsinformatie particulieren

‘Eigendomsinformatie’ is een van de diensten die het Kadaster biedt. De instelling bestaat al sinds 1832 en beheert alle registratie over Nederlands vastgoed. Voor particulieren is er een openbaar register met informatie over de waarde van een pand, het bouwjaar, de erfgrenzen, beperkingen en natuurlijk wie op dit moment eigenaar is. Het Kadaster is daarom de eerste plek om te zoeken naar informatie over het pand dat u wilt overnemen.

‘Eigendomsinformatie’ geeft informatie over:

  • Wie de eigenaar is;
  • Wie gebruik mag maken van het geheel of een deel ervan;
  • Welke beperkingen voor het gebruik gelden (bijvoorbeeld of het pand een monument is);
  • Of er erfpacht rust op het perceel;
  • Wat de oppervlakte is;
  • De verkoopprijs uit de laatste verkoopakte (als deze bekend is).

Eigendomsinformatie aanvragen doe je voor een klein bedrag via de website van het Kadaster.

Is het pand van een beheerstichting, bedrijf of gemeente?

Blijkt de eigenaar van het pand dat uw interesse heeft een beheerstichting of bedrijf, maak dan gebruik van het KvK-register. De Kamer van Koophandel biedt tegen een kleine vergoeding informatie plus contactgegevens over en van het bedrijf of de stichting waar u contact mee op wilt nemen.

Is de gemeente eigenaar van het pand dat u op het oog heeft? Neem dan contact op met de afdeling vastgoed. Als uw plan haalbaar is en de gemeente wil verkopen, dan zijn er vaak meerdere opties: koop, koop met erfpacht, koop van alleen het pand (en dus niet ook de grond), of koop met terugkoopregeling.

Erfpacht en de terugkoopregeling zijn instrumenten van gemeenten om controle te houden over de bestemming van het vastgoed. Zo waakt de gemeente er bijvoorbeeld voor dat het pand dat het wil verkopen ook in de toekomst een maatschappelijk doel blijft dienen, in plaats van dat het wordt ingezet voor een commercieel doel.