Energiebelasting

Bijgewerkt op

Dorps- en buurthuizen kunnen in aanmerking komen voor teruggaaf van een deel van de energiebelasting. De energiebelasting betaalt u aan de energieleverancier en staat vermeld op de jaarlijkse eindafrekening. De teruggaaf is ongeveer 50% van de energiebelasting die de energieleverancier in rekening heeft gebracht minus de ‘vermindering energiebelasting’ (ook wel heffingskorting).

Voorwaarden

Essentieel voor de teruggaaf is dat het buurt- of dorpshuis voor tenminste 70% gebruikt wordt door ANBI’s en/of instellingen die een sociaal belang behartigen (zeg maar sociaal-culturele activiteiten en het verenigingsleven). Dit toont u aan d.m.v. een bezettingsoverzicht. De in dit overzicht vermelde verenigingen dienen te beschikken over statuten of kunnen een verklaring overleggen waaruit de charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende of sociaal belang behartigende doelstelling van de vereniging blijkt. Zie voorbeeld verenigingsverklaring. Alleen op te sturen wanneer hierom gevraagd wordt. Sport (m.u.v. recreatief), onderwijs, zorg en commerciële activiteiten vallen buiten de 70% norm.

Een verzoek om teruggaaf kan slechts 1 keer per jaar ingediend worden. Het verzoek moet in principe ingediend worden binnen 13 weken na afloop van de verbruiksperiode waarop de eindafrekening betrekking heeft. Wanneer buurt- en dorpshuizen geen gebruik hebben gemaakt van de regeling kunnen zij alsnog met terugwerkende kracht van vijf jaar een verzoek om teruggave doen.

Teruggaveformulier

Om een aanvraag in te dienen dient u een teruggave formulier in te vullen. Op de website van de belastingdienst kunt u deze downloaden. Buurt- en dorpshuizen dienen, naast het invullen van de algemene gegevens, de vragen te beantwoorden bij vraag 12 van het aanvraagformulier.

Benodigd om op te sturen naar de belastingdienst:

  • Eventueel begeleidende brief (zie voorbeeld begeleidende brief);
  • Een bezettingsoverzicht (zie voorbeeld bezettingsoverzicht);
  • Ingevulde teruggave formulieren van de belasting (er mag tot 5 jaar terug worden gevraagd, voor elke verbruiksperiode moet een nieuw teruggave formulier gebruikt worden);
  • Kopie van de eindafrekeningen van energieleverancier;
  • Bij de eerste keer aanvragen een kopie van de statuten.

Aandachtspunten

  • Adviesbureaus bieden regelmatig aan de aanvraag op basis van ‘no cure, no pay’ te verrichten. Ga hier niet op in, u kunt het zelf.
  • Als u bij het invullen van het aanvraagformulier bij nadere vragen van de inspecteur of bij een afwijzing van de aanvraag problemen ondervindt, neem dan contact op met uw steunpunt.
  • Het is van belang om de aanvraag binnen 13 weken na de verbruiksperiode in te dienen. U kunt dan nog bezwaar maken tegen de afwijzing. Als u de aanvraag later indient dan vervalt dit recht.