Fraude

Bijgewerkt op

Fraude is een vorm van bedrog. Daarbij worden zaken anders voorgesteld dan ze zijn, door op papier of digitaal een onjuiste weergave te geven van de werkelijkheid. Fraude komt bij alle organisaties voor, dus ook bij dorps-en buurthuizen. Fraude kan het voortbestaan van de organisatie in gevaar brengen, maar leidt ook tot verstoring van relaties tussen vrijwilligers. Vooral in kleine gemeenschappen kan dat hard aankomen.

Besturen hebben dus alle reden om maatregelen te nemen om fraude te voorkomen. Dat kan door een aantal financiële afspraken binnen het bestuur vast te leggen. Zie hiervoor de bijlage Veilige organisatie van de financiën.

Aansprakelijkheid

  • Een bestuurder is wettelijk verplicht om zijn taken behoorlijk te vervullen. Wanneer sprake is van onbehoorlijk bestuur en er ontstaat schade, kan de bestuurder voor die schade aansprakelijk gesteld worden. Het gaat hierbij niet om kleine fouten, maar om ernstig verwijtbaar handelen.
  • In de Wet Bestuur en Toezicht rechtspersonen (WBTR) staat dat bij een faillissement bestuurders die zich schuldig maken aan fraude of andere vormen van ernstig taakverzuim hoofdelijk aansprakelijk gesteld kunnen worden.