Garderobe

Bijgewerkt op

Voorbeeld van een tekst om op te hangen in de garderobe

 

G A R D E R O B E

KLEDINGSTUKKEN, TASSEN EN DERGELIJKE, KUNNEN WORDEN OPGEHANGEN, MAAR ZE WORDEN NIET IN BEWARING GENOMEN.

HET BESTUUR EN DE BEHEERDER AANVAARDEN GEEN ENKELE AANSPRAKELIJKHEID VOOR BESCHADIGING OF VERMISSING VAN KLEDINGSTUKKEN, TASSEN EN DERGELIJKE, OF DE INHOUD DAARVAN.

 HET BESTUUR