Gebruiksvergunning

Bijgewerkt op

Bent u eigenaar van uw buurt- of dorpshuis of gebruiker van het gebouw? Dan bent u verantwoordelijk voor de brandveiligheid. Voor brandpreventie gelden landelijke regels. Die regels staan in hoofdstuk 7 van het Bouwbesluit 2012. In sommige gevallen heeft u een omgevingsvergunning voor brandveilig gebruik nodig. Of u moet een gebruiksmelding voor brandveilig gebruik doen bij de gemeente.

Regels brandveiligheid

In uw bedrijfspand moet u maatregelen nemen voor brandpreventie en brandveiligheid. In het Bouwbesluit staan voorschriften voor:

  • Het voorkomen van brand (brandpreventie) met een verbod op roken en open vuur, een brandveilige inrichting, aankleding en regels voor de opslag van brandgevaarlijke en brandbare stoffen;
  • Het op tijd kunnen opmerken van brand met brandmeldinstallaties en rookmelders;
  • Het verkleinen van de kans op uitbreiding van brand en rook door onbrandbare of brandvertragende materialen te gebruiken;
  • Het vluchten bij brand met een vluchtplan en vluchtroutes;
  • Het bestrijden van brand met blusmiddelen als brandslanghaspels en brandblussers;
  • De bereikbaarheid voor hulpverleningsdiensten via een brandweeringang, brandweerlift, verbindingsweg.

Kijk voor meer info op: Brandveilig gebruik gebouwen of neem contact op met uw gemeente.