Gegevensbescherming AVG

Bijgewerkt op

Organisaties die persoonsgegevens in een bestand bewaren moeten zich houden aan de regels in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dat geldt zowel voor het bewaren in digitale bestanden als in mappen op een plank. Ook deze laatste moeten voortaan veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daarbij kunnen.

Deze verordening heeft ook gevolgen voor vrijwilligersorganisaties. De Vereniging Nederlandse Organisaties Vrijwilligerswerk (NOV) heeft een handig 7-stappenplan gemaakt waarmee u AVG-bestendig kunt worden. Klik hier voor het stappenplan en lees welke acties op uw organisatie van toepassing zijn.

Hoe je als vereniging of stichting omgaat met persoonsgegevens dient te worden vastgelegd in een privacyverklaring.

  • DKK Gelderland (vereniging Dorpshuizen en Kleine Kernen in Gelderland) heeft diverse relevante documenten waaronder een model protocol privacy opgesteld.
  • Groninger Dorpen heeft in samenwerking met het Woldwijckcentrum in Hoogezand een Privacyverklaring opgesteld.

U bent vrij om deze voorbeelden aan te passen naar uw eigen situatie.