Huisregels

Bijgewerkt op

Het bestuur van een buurt- of dorpshuis is verantwoordelijk voor een veilige situatie. Heldere huisregels en de handhaving daarvan bevorderen gebruikerstevredenheid in een accommodatie.

Acties

Acties die de orde en veiligheid kunnen stimuleren zijn o.a.:

  1. De huisregels:
  • Een plaats geven in het huishoudelijke reglement;
  • Op diverse plaatsen in de accommodatie ophangen;
  • Een plek geven op de website;
  • Als bijlage bij huurovereenkomsten verstrekken.
  1. De openingstijden van de bar en het soort gebruik (wel of geen alcohol) strikt handhaven;
  2. In de contracten met de gebruikers kan aandacht worden gegeven aan de cultuur van de accommodatie, bijvoorbeeld door te wijzen op omgangsvormen en verantwoord alcoholgebruik;
  3. Men kan ook verwijzen naar de functie van de bar die in dorps- en buurthuizen anders is dan in de commerciële horeca (zie Drank- en horecawet);
  4. Orde en veiligheid is ook een beeld dat naar buiten toe kan worden uitgedragen. Bijvoorbeeld via het wijkblad of via de publieksversie van jaarverslagen.

Voorbeelden van huisregels

Klik hier voor een voorbeeld van huisregels van een buurthuis
Klik hier voor een voorbeeld van huisregels van een dorpshuis