Huurovereenkomsten

Bijgewerkt op

Er zijn verschillende manieren waarop een bestuur te maken kan hebben met een huurovereenkomst die betrekking heeft op het pand.

Langdurige huur van de accommodatie

Hiervan is sprake als het bestuur de accommodatie of een deel daarvan verhuurt aan een andere organisatie, meestal een vereniging, die op regelmatige basis in het gebouw haar activiteiten wil houden. Te denken valt aan een koor dat elke week in een van de zalen wil repeteren. In dat geval kan gebruik worden gemaakt van de Modelovereenkomst langdurige huur. Dit model zal in veel gevallen bruikbaar zijn, maar elke situatie is anders. Lees de overeenkomst goed door of er geen bepalingen in staan die voor uw situatie onhandig zijn. En wellicht ten overvloede: vul de ontbrekende delen zorgvuldig in. Het model kan worden gedownload en bewerkt in Word.

Incidentele huur accommodatie

Als een vereniging, persoon of bedrijf voor één keer de accommodatie of een deel daarvan wil huren voor het houden van een activiteit spreken we van incidentele verhuur. Daarvoor is de modelovereenkomst incidentele huur beschikbaar. In grote lijnen bevat het model dezelfde bepalingen als het model voor langdurige huur, maar er zijn geen bepalingen over opzegging. Dat is niet nodig. Ook hier geldt: het model zal in veel gevallen bruikbaar zijn, maar lees het goed door of het model past bij uw situatie.

Permanente commerciële verhuur

Sommige accommodaties verhuren ruimte permanent voor een overeengekomen periode aan een commerciële huurder. Daarvoor kunt u het Verhuurcontract permanente verhuur gebruiken. Omdat een dergelijke verhuuractiviteit soms niet past bij de statutaire doelstelling van een dorps- of buurthuis, is het zaak hier voorzichtig mee om te gaan. Kijk of het past in de eventuele subsidievoorwaarden van de gemeente en of het kan volgens het bestemmingsplan.

Huur van het pand van de eigenaar

Als u het pand waarin het buurt- of dorpshuis gevestigd is huurt, zal de eigenaar in de meeste gevallen zelf een huurovereenkomst voorleggen. Het heeft daarom niet zoveel zin hier een model op te nemen voor die situatie. Wel zijn er een aantal aandachtspunten waar u zeker op moet letten dat die goed in de overeenkomst staan:

De duur van de overeenkomst

Een huurovereenkomst kan voor bepaalde tijd of voor onbepaalde tijd worden gesloten. Het is van belang dat u een gedegen afweging maakt over wat in uw situatie de beste optie is.

Opzegging of verlenging

In een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd moet worden geregeld hoe opzegging moet gebeuren en welke termijnen daarbij gelden. Deze termijnen moeten redelijk zijn, zodat het bestuur nog tijd heeft om uit te kijken naar een ander pand.

Als de overeenkomst voor bepaalde tijd is gesloten, bijvoorbeeld 5 jaar, moet in de overeenkomst worden geregeld wat er daarna gebeurt. De veiligste weg is om te regelen dat de overeenkomst stilzwijgend wordt verlengd met een gelijke periode, tenzij een van de partijen tijdig (bijvoorbeeld 6 maanden voor afloop van de overeenkomst) schriftelijk meedeelt dat de overeenkomst eindigt.

Onderhoud en aansprakelijkheid

In de overeenkomst moet duidelijk geregeld zijn welk deel van het onderhoud voor rekening van de eigenaar komt en welk deel voor rekening van de huurder. Daarnaast moet zijn geregeld wie aansprakelijk is voor schade die ontstaat door gebreken aan het gebouw.

Onevenredig bezwarende bepalingen

Lees de overeenkomst goed na op bepalingen die voor uw organisatie onevenredig bezwarend zijn. Elke overeenkomst moet redelijk en billijk voor beide partijen zijn en recht doen aan het doel van de overeenkomst.