Inbraakpreventie

Bijgewerkt op

Informatie over de beveiliging van bedrijfspanden (waaronder buurt- en dorpshuizen) kunt u inwinnen bij BORG Beveiligingsbedrijven. BORG-bedrijven onderscheiden zich van andere bedrijven doordat ze beveiliging leveren volgens vastgestelde regels van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV). Dat bevestigen zij door met een BORG-certificaat of BORG-opleverbewijs te leveren. Het kwaliteitsonderscheid wordt daarmee zichtbaar gemaakt.

Erkende bedrijven vindt u bij preventiecertificaat.nl

BORG-bedrijven werken met de Verbeterde Risicoklassenindeling (VRKI). De VRKI is een instrument om het inbraakrisico van woningen en bedrijfspanden te bepalen. Aan de hand van het inbraakrisico kan worden vastgesteld welk soort preventiemaatregelen moeten worden getroffen. Zie ook: Verbeterde Risicoklassenindeling voor bedrijven

Verzekeraars zijn individueel bevoegd om eigen preventie-eisen te formuleren. Zij kunnen derhalve afwijken van toepassing van de VRKI. Het Verbond van Verzekeraars stimuleert de toepassing van de VRKI wel.

De VRKI kijkt allereerst naar de aantrekkelijkheid van hetgeen in het pand aanwezig is. Als er relatief veel dure en makkelijk mee te nemen inventaris of inboedel is stelt de VRKI voorwaarden aan de mate van beveiliging. Die betreffen zowel het pand (is het pand makkelijk binnen te dringen), de ligging (ligt het pand op een afgelegen plek), het hang en sluitwerk, alsmede andere beveiligingsmaatregelen (alarm, camera’s). Met de VRKI proberen verzekeraars proportionele maatregelen voor te schrijven. Dus geen duur geavanceerd beveiligingssysteem voor een goed verlicht buurt- of dorpshuis in het midden van het dorp waarin zich nauwelijks waardevolle spullen bevinden. Maar anderzijds zal een afgelegen kledingzaak met dure kleding wel extra maatregelen moeten nemen (of een hogere premie moeten betalen).

Informeer bij uw verzekeraar naar de maatregelen die u moet treffen om het risico van inbraak te beperken.

Het Politiekeurmerk Veilig Wonen (PKVW) richt zich op inbraakpreventie bij woningen en wooncomplexen.

Bron: Centrum voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid en Verbond van Verzekeraars