Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) barvrijwilliger

Bijgewerkt op

Als er in het buurt- of dorpshuis alcohol wordt geschonken, moet er tijdens openingsuren óf een leidinggevende die beschikt over de Verklaring Sociale Hygiëne óf een barvrijwilliger die een Instructie Verantwoord Alcoholschenken (IVA) heeft gevolgd, aanwezig zijn.

Tijdens de IVA komen de risico’s van alcohol ter sprake en leert de barvrijwilliger het nodige over relevante wetten en regels. Ook wordt aandacht besteedt aan hoe in de praktijk om te gaan met lastige situaties die zich rondom drank kunnen voordoen in het buurt- of dorpshuis.

Er zijn verschillende manieren waarop het bestuur een IVA kan aanbieden:

  1. Bestuur of leidinggevende geven instructie zelf

Het bestuur en/of de leidinggevenden genoemd op de alcoholvergunning geven de huidige en nieuwe barvrijwilligers een instructie over de wijze waarop verantwoord alcoholschenken in het buurt- of dorpshuis kan worden bevorderd.

  1. Barvrijwilligers volgen digitale IVA

Het bestuur of leidinggevende stelt de vrijwilliger(s) in staat de digitale IVA door te nemen. De digitale IVA bestaat uit 30 multiple choice vragen. Wanneer de vrijwilliger 24 vragen of meer goed beantwoord, heeft de vrijwilliger de toets succesvol afgerond. De vrijwilliger is dan een gekwalificeerde barvrijwilliger en krijgt het certificaat naar het opgegeven e-mailadres gestuurd. zie www.vrijwilligerswerkacademie.nl.

  1. Instructie door professional

De IVA wordt door een professional uitgevoerd. Dat heeft verschillende voordelen: de professional zit goed in de materie en kan op deskundige wijze de discussie over verantwoord alcoholschenken leiden. Naast commerciële partijen zijn er ook instellingen als verslavingszorg die deze training aanbieden. In sommige provincies wordt de IVA door de koepelorganisatie voor buurt- en dorpshuizen aangeboden.

Na deelname aan de IVA kan de barvrijwilliger zich laten registreren als gekwalificeerd barvrijwilliger. Het buurt- of dorpshuis is verplicht een registratie bij te houden van de barvrijwilligers die de IVA hebben gevolgd. Deze registratie moet in het buurt- of dorpshuis aanwezig zijn.

Aanbevolen:

  • Aan de vrijwilligers wordt het alcoholbestuursreglement verstrekt.
  • In het buurt- of dorpshuis is een inzage-exemplaar beschikbaar van het cursusboek Sociale Hygiëne van de SVH.