Jongerenactiviteiten

Bijgewerkt op

Specifieke aandachtspunten met betrekking tot sociaal culturele activiteiten voor jongeren:

Doelgroep

Bij het bepalen van de doelgroep: denk aan verschillende leefmilieus en eventueel verschillende culturen die er zijn. Verder zit er een groot verschil tussen de behoefte en beleving van 12 en 15 jarigen, wees je daarvan bewust.

Samen organiseren

Heel belangrijk is dat je in gesprek gaat met jongeren. Niet iets vóór hen organiseren, maar dóór (en met) hen. Hebben ze behoefte aan activiteiten? Wat voor activiteiten vinden ze leuk? En hoe vaak? Let op de samenstelling van de groep jongeren die je aanspreekt: zowel meiden als jongens en vraag jongeren van verschillende leeftijden wat ze er van vinden. Willen ze graag iets organiseren of vinden ze een activiteit toch niet nodig genoeg? Help waar nodig, maar geef hen zelf de regie.

Misschien een idee om tijdens een startactiviteit een soort enquête te laten invullen door de kids, waar ze leuke ideeën op kunnen aangeven. Komen er veel activiteiten uit en heb je een leuke groep binnen, dan kan je een jaarprogramma maken.

Let wel: ze weten in het begin misschien nog niet goed wat het inhoudt en waar ze ja tegen zeggen. Door zelf te doen leren ze organiseren. Moet je bijvoorbeeld een vergunning aanvragen, dan zul je ze daar waarschijnlijk mee moeten helpen, maar doe dat dan samen. Je kunt er ook wat tegenover stellen: één keer per jaar een vrijwilligersfeestje, drie drankjes op een avond gratis, zoiets.

Uitnodigen jeugd

Het werkt het best als de jongeren zelf andere jongeren uitnodigen. Flyers uitdelen / ophangen bij scholen, sport en andere plekken waar jongeren veel komen. Belangrijk zijn natuurlijk ook de (sociale) media en andere mond tot mond reclame. Jongeren die elkaar vertellen wat er te doen is. In groepsverband benaderen heeft effect (als mijn vrienden gaan, ga ik ook). Besteed veel aandacht aan je eerste bijeenkomst: als het leuk was, komen ze terug. En betere reclame kun je niet hebben.

Nodig je ouders ook uit?

Ouders willen weten wie het organiseert, of er toezicht van volwassenen is, waar hun kind heengaat en hoe het er daar uitziet. Dus als daar behoefte aan is kun je hen vooraf uitnodigen om de locatie te bekijken. Dan kun je ook uitleg geven over de activiteiten en vragen beantwoorden, samen met de organiserende groep jongeren. Dit moet je niet doen op bijvoorbeeld een disco-avond, dat vinden jongeren niet prettig.

Welke bijdrage kun je vragen (entree)?

Dat ligt aan de activiteit, maar maak het niet te hoog. Reken ook voor drinken / snoep low budget-prijzen. Ligt ook weer aan de doelgroep die je wilt hebben en eventuele sponsoren van de activiteit. Voor deze doelgroep zijn vaak ook wel subsidies te vinden, afhankelijk van de inhoud van je programma. Informeer eens bij je gemeente. Als zij zelf geen potje hebben, hebben ze misschien wel een subsidie-adviseur in dienst die jullie tips kan geven.

Activiteiten

Als je een maandelijkse bijeenkomst hebt kun je een aantal activiteiten doen die zij leuk vinden, aangevuld met bijeenkomsten met voorlichting over alcohol, drugs, seks, enzovoorts. Koppelen aan een thema en dat verder uitwerken in uitnodiging en aankleding is aan te raden.

Aansprakelijkheid

De organisatie van de activiteiten is eindverantwoordelijk: wie heeft die rol? Maak daar goede afspraken over. Zoek uit wat wel kan en wat niet (denk ook aan bar en sociale hygiëne). Als je dat vooraf bespreekt krijg je er achteraf geen gedoe over.

Meer informatie

Websites van jongerenorganisaties met daarop inspiratie voor activiteiten zijn scouting.nl, plattelandsjongeren.nl en ymca.nl
Kijk ook bij Sociaal culturele activiteiten.
Bij Cultureel programma samenstellen staat een aanpak die ook voor deze doelgroep opgaat.