Langlopende contracten

Bijgewerkt op

Het is gewenst om met bepaalde leveranciers van producten en diensten voor een langere periode afspraken te maken. Onder andere over prijzen, betalingscondities, service en de duur van de overeenkomst. Op die manier kan bijvoorbeeld een plotselinge prijsstijging worden voorkomen en bent u bij storing direct verzekerd van hulp. Of de financiering van de investeringen in bar of kantine is geheel of gedeeltelijk zeker gesteld, zoals bij het brouwerijcontract. Het brouwerijcontract is vanouds het bekendste.

Drie bekende contracten

Buurt- en dorpshuizen hebben over het algemeen te maken met drie langlopende contracten:

De beide eerste contracten zijn tamelijk algemeen. Met verschillende leveranciers kan een leverancierscontract volgens dit model worden gesloten en het brouwerijcontract kan als model dienen voor afspraken met verschillende brouwerijen.
Anders is dat met onderhouds- of servicecontracten. Deze zijn onderling sterk verschillend. Dat komt omdat deze gelden voor het soort en het type te onderhouden apparatuur. Voor het onderhoud van computerapparatuur kunnen, bijvoorbeeld, hele andere condities gelden dan voor verwarmings- of veiligheidsapparatuur.
Bij de leverantie van nieuwe apparatuur wordt vaak ook een servicecontract aangeboden. Soms worden er bij de levering zelfs verplicht afspraken over het onderhoud gemaakt. Dat kan in het kader van een wettelijke regeling zijn, denk bijvoorbeeld aan het verplichte periodieke onderhoud van de CV installaties die is geregeld in de milieuwetgeving. Soms is het omdat de apparatuur technische kennis vereist die normaal gesproken niet in huis is.

Kijk bij Inkoopbeleid voor een nadere toelichting op de drie contracten.