Legionellapreventie

Bijgewerkt op

Legionellabesmetting kan ernstige tot zeer ernstige en soms zelfs dodelijke gevolgen hebben. In Nederland is het Drinkwaterbesluit van kracht die eigenaren van collectieve watervoorzieningen voorschrijft wat zij verplicht zijn te doen aan legionellapreventie. Is men in bezit van een installatie die overeenkomt met die van een eengezinswoning, dan hoeft niet aan legionellapreventie te worden gedaan.

Collectieve leidingwaterinstallatie

Een collectieve leidingwaterinstallatie is een installatie waarmee water aan derden beschikbaar wordt gesteld. Bijvoorbeeld overal waar personeel of bezoekers uit een kraantje water kunnen drinken en hun handen kunnen wassen. Hetzelfde geldt voor onder anderen een café, zwembad, waar werknemers en/of bezoekers een watertap-punt (kraan, douchekop of bijvoorbeeld hogedrukspuit, brandslangen) kunnen gebruiken.

Risicoanalyse

Het is voor sommige eigenaren van bepaalde risicovolle collectieve leidingwaterinstallaties verplicht om een risicoanalyse uit te voeren en zo nodig een beheersplan op te stellen. Deze verplichting tot een risicoanalyse geldt in de regel niet voor buurt- en dorpshuizen.

Zorgplicht

Als u eigenaar bent van een gebouw met een collectieve leidingwaterinstallatie, heeft u wel een zorgplicht voor deugdelijk leidingwater. Deze zorgplicht is ook van toepassing voor eigenaren van buurt- en dorpshuizen. De eigenaar kan de beheerder of installateur vragen maatregelen te treffen om legionellabesmetting te voorkomen. Hij is en blijft echter zelf verantwoordelijk. Om de kwaliteit van het water te waarborgen, moet de eigenaar maatregelen nemen om legionellabesmetting zoveel mogelijk te voorkomen. De eigenaar is dan ook te allen tijde eindverantwoordelijk voor de deugdelijkheid van het water dat hij ter beschikking stelt.

Voor de horeca geldt dan ook nog speciale aandacht voor bijv.:

 • Koffie /drank automaat;
 • Bierspoel installatie fusten en Biertank-spoelinstallatie;
 • Afbakoven / Combisteamer;
 • Knijpdouche;
 • IJsblokjes machine;
 • Softijs machine;
 • Ontharder /ionenwisselaar;
 • Industriële vaatwasmachine met naglansdosering.

Conclusie en aanbevelingen

 • Buurt- en dorpshuizen behoren niet tot de categorie gebouwen waarbij een verhoogd risico bestaat voor legionella;
 • Het is niet verplicht om een risicoanalyse uit te laten voeren en beheersplan op te laten stellen door een erkende installateur;
 • Buurt- en dorpshuizen hebben, als eigenaar van een gebouw met een collectieve drinkwaterinstallatie, wel een zorgplicht voor deugdelijk leidingwater;
 • De zorgplicht voor buurt en dorpshuizen bestaat uit het leveren van deugdelijk drinkwater. In principe is jaarlijks onderhoud door een erkende installateur voldoende. Daarnaast kan men overwegen om een risicoanalyse en beheersplan op te laten stellen.

Kijk hier voor meer informatie over waar eigenaren van een bedrijf aan moeten voldoen om legionella te voorkomen.