Lobbyen

Bijgewerkt op

Lobbyen is een doelbewuste poging om invloed uit te oefenen om een bepaald doel te bereiken en/ of een belang onder de aandacht te brengen. Als buurt- of dorpshuis kun je verschillende redenen hebben om een lobbytraject in gang te zetten. Denk aan een korting op de subsidie, bijdrage voor verbouw of renovatie van het buurt- of dorpshuis, of als je een vorm van ondersteuning nodig hebt die je niet uit eigen middelen kunt betalen.

Succesvol lobbyen

Lobbyen is meer dan een paar brieven sturen of een paar gesprekjes voeren met een ambtenaar, bestuurder of politieke partij. Bij succesvol lobbyen komt veel meer kijken. Denk daarbij aan het maken van een lobbyplan, het formuleren van het lobbydoel, met welke personen en organisaties (stakeholders) je in gesprek wilt, het zoeken naar bondgenoten, welke middelen jullie daarvoor in kunnen zetten en -last but not least- timing.

Interessante links

Sociaal Werk Nederland heeft tien tips voor een succesvolle lobby compact samengevat.

Lobby Lokaal heeft een drietal digitale videocolleges over succesvol lobbyen beschikbaar gesteld. Deze colleges richten zich op de cultuursector, maar bevatten tal van tips en trucs die ook voor buurt- en dorpshuizen interessant kunnen zijn. Kijk voor meer info op Colleges succesvol lobbyen.