Maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bijgewerkt op

Maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) gaat om verantwoordelijkheid nemen voor de negatieve effecten die een bedrijf, in dit geval een buurt- of dorpshuis, heeft op mens en milieu, en hierover verantwoording afleggen. MVO is beter voor mens en planeet en goed voor het imago!

Maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO) heeft raakvlakken met maatschappelijk verantwoord ondernemen, maar is wat anders. MBO dat zijn bedrijven die maatschappelijke initiatieven zonder tegenprestatie ondersteunen met diensten of materialen. Buurt- en dorpshuizen kunnen daar gebruik van maken, zie het artikel Beursvloeren.

Terug naar maatschappelijk verantwoord ondernemen

Bestuurders hebben hun handen vol aan het dagelijks beheer en bestuur. Maatschappelijk verantwoord ondernemen klinkt dan als een extra belasting. ‘Meer iets voor grote bedrijven’. Toch zijn veel MVO-activiteiten ook voor buurt- en dorpshuizen haalbaar, het is vooral een kwestie van een andere bril opzetten.

De noodzaak om actief zorg te dragen voor, bijvoorbeeld, natuur en milieu wordt in onze samenleving breed gedragen. Een groot deel van uw gebruikers zal dat onderschrijven. En goede zorg voor personeel en vrijwilligers wordt ook gewaardeerd. Dan is het al niet meer zo’n grote stap om eens door een MVO-bril naar uw organisatie te kijken. Veel van uw medewerkers en gebruikers staan ervoor open. En een deel doet u waarschijnlijk al.

Aspecten van MVO voor buurt- en dorpshuizen

 • Maatschappelijke betrokkenheid:

  • Actief streven naar toegankelijkheid voor iedereen: diversiteit en inclusie vormen het hart van het beleid;
  • Actief streven naar een bestuur en een medewerkersbestand die een afspiegeling vormen van de samenstelling van de wijk/het dorp;
  • Beschikbaar stellen van stageplaatsen.
 • Zorg voor personeel en vrijwilligers:

 • Belasting van het milieu tegengaan:

  • Schenk aandacht aan duurzaamheid bij inkoop;
  • Doe aan energiebesparing en isolatie;
  • Wek zo mogelijk zelf energie op;
  • Zorg voor afvalvermindering, hergebruik en het scheiden van afval.
 • Zorg voor de omgeving

  • Werk mee aan de verbetering van groen in de omgeving;
  • Kies beplanting met het oog op biodiversiteit;
  • Beperk lichtvervuiling zoveel mogelijk.
 • Transparantie

  • Wees open over bestuur en beleid en informeer (potentiële) gebruikers en bezoekers hierover;
  • Communiceer met medewerkers, gebruikers en de omgeving over MVO doelen- en aanpak.

Meer informatie

Dit artikel is niet meer dan een schets van de contouren van wat MVO voor buurt- en dorpshuizen kan zijn. En het is zeker niet volledig. Op internet is meer te vinden. Vaak is MVO-informatie bedoeld voor grote(re)ondernemingen dan buurt- en dorpshuizen. Maar met wat zoeken is er genoeg te vinden dat voor inspiratie kan zorgen. Een andere manier is uitwisselen over MVO met collega-besturen.