Maatschappelijke stage

Bijgewerkt op

Leerlingen in het voortgezet onderwijs (praktijkonderwijs, vmbo, havo en vwo) kunnen een maatschappelijke stage doen van 30 uur. Scholen beslissen zelf of zij maatschappelijke stage onderdeel willen maken van hun onderwijsprogramma.

Het is geen gewone stage waarmee praktijkervaring in een beroep wordt opgedaan, maar het gaat erom anderen te helpen door het doen van vrijwilligerswerk. De maatschappelijke stage wordt vanuit de school georganiseerd. Eén belangrijke voorwaarde is dat het gaat om vrijwilligerswerk; de jongere mag er dus niet voor betaald worden.

Doel

Een maatschappelijke stage stimuleert een ontmoeting tussen groepen die elkaar normaal gesproken niet opzoeken. Het draagt bij aan betrokkenheid tussen mensen en laat jongeren ontdekken hoe leuk het is om iets voor een ander te doen. Het leert hen zich verantwoordelijk te voelen voor anderen, de buurt, de omgeving, kortom: voor de samenleving.

Kans voor buurt- en dorpshuizen

De maatschappelijke stage is een kans voor buurt- en dorpshuizen. Stagiairs kunnen activiteiten organiseren, onderzoek doen naar wat jongeren willen in het buurt- of dorpshuis, een app of website ontwerpen, of het bestuur helpen beter in te spelen op de behoefte van jongeren. Het is uitdagend om te zoeken naar wat de specifieke talenten van jongeren kunnen bijdrage aan het buurt- of dorpshuis.

Als er een of meer scholen in jullie omgeving zijn die hun leerlingen willen laten ervaren wat het vrijwilligerswerk kan betekenen, kun je nadenken hoe je als buurt-of dorpshuis aantrekkelijk bent of wordt voor de jongere(n) en de school.

Zorg dat de jongeren echt welkom zijn in je buurt- of dorpshuis, dat de stagiairs heldere taken/werkzaamheden hebben waar ze plezier in hebben en die aansluiten bij hun talenten. Kortom bedenk vooraf hoe je ervoor kunt zorgen dat de maatschappelijke stage voor deze jongeren een positieve ervaring is.

Hou wel het aantal uren in de gaten dat de jongeren per dag mogen werken.

Interesse?

Als u interesse heeft kunt u contact opnemen met het steunpunt vrijwilligerswerk in uw gemeente of direct met een school in de buurt.

Wilt u meer informatie, klik dan hier of hier.