Omgevingsvergunning

Bijgewerkt op

Bent u van plan iets aan uw buurt- of dorpshuis te (ver)bouwen? Of wilt u brandveiligheidsmaatregelen nemen of een boom kappen? Dan kunt u een omgevingsvergunning aanvragen via de website van uw gemeente of bij het Omgevingsloket online. Op die site kunt u ook de Vergunning check invullen om te zien of u wel een omgevingsvergunning nodig heeft. Want dat is niet altijd het geval, bijvoorbeeld bij het vervangen van kozijnen. U kunt op Omgevingsloket online ook volgen wat de stand van zaken van uw aanvraag is.

U kunt een omgevingsvergunning aanvragen voor de volgende activiteiten: