Omzetten Rechtsvorm

Bijgewerkt op

Van omzetting is sprake wanneer een vereniging bijvoorbeeld de vorm van een stichting wil aannemen, een stichting die van een BV, enzovoort. Hoewel het niet zo heel vaak voorkomt, kan een bestuur van een buurt- of dorpshuis hiertoe besluiten. Bijvoorbeeld omdat het verenigingsbestuur sneller wil kunnen handelen. Of omdat een gemeenschap in de rechtsvorm wil uitdrukken dat het dorps- of buurthuis van alle bewoners is en daarom een vereniging wordt.

De wet stelt voor de omzetting van een rechtsvorm een aantal vereisten. Wordt aan deze eisen voldaan, dan krijgt de rechtspersoon wel een andere vorm, maar het blijft dezelfde rechtspersoon. Het bestaan van de rechtspersoon wordt door de omzetting niet beëindigd. Alleen de structuur en de vorm veranderen. In het vermogen van de rechtspersoon wordt door de omzetting geen verandering gebracht.

Omzetting van een stichting

Als voorbeeld hier de wettelijk vereiste stappen voor een stichting* om te veranderen van rechtsvorm:

  1. Het bestuur neemt het omzettingsbesluit. Hiervoor gelden dezelfde eisen als een statutenwijzigingsbesluit.
  2. Het bestuur neemt een besluit tot statutenwijziging. Als de statuten van de stichting wijziging niet toestaan, dan is omzetting misschien mogelijk door een gang naar de rechter. De besluiten van stap 1 en 2 moeten in de notulen opgenomen worden.
  3. Vraag een notaris een notariële concept-akte van omzetting te maken en nieuwe statuten.
  4. Het bestuur vraagt de rechtbank om een rechterlijke machtiging. Hiervoor is de door het bestuur ondertekende akte van omzetting nodig die de nieuwe statuten bevat.
  5. Na de omzetting moeten de wijzigingen worden opgenomen in het Handelsregister (Kamer van Koophandel).
  6. Als een stichting is omgezet naar een vereniging dan moeten de bestuursleden en andere betrokkenen lid van de vereniging worden (en omgekeerd moet een nieuwe stichting het lidmaatschap van de leden van de vereniging opzeggen).

*Bij een vereniging besluit niet het bestuur maar de algemene ledenvergadering over het omzettingsbesluit en het besluit tot statutenwijziging.

De notaris

De eerste twee stappen kunt u misschien zelf zetten. Daarna is het inschakelen van een notaris onvermijdelijk. Daarom hebben we dit artikel met opzet kort gehouden. Want u kunt een notaris natuurlijk ook al inschakelen voor informatie over het omzettingsproces voordat u de eerste stap zet.

Informatie op het internet

Klik hier voor informatie over dit onderwerp van de Kamer van Koophandel en de Belastingdienst.

Zoek zelf op het internet met de zoekterm: omzetten stichting/vereniging/BV in een (naam gewenste rechtsvorm).