Ontslag

Bijgewerkt op

De Wet werk en zekerheid geeft regels over het ontslaan van personeel. Daarvoor is op de website van de rijksoverheid veel informatie beschikbaar. Voor elke ontslagreden is een aparte brochure te vinden. Verder vindt u er brochures die informatie geven die niet het ontslag zelf betreft, maar gaan over andere zaken die rond het ontslag van belang kunnen zijn.