Ouderenactiviteiten

Bijgewerkt op

Specifieke aandachtspunten met betrekking tot sociaal-culturele activiteiten voor ouderen:

Doelgroep en werving

Bedenk van tevoren wat je verstaat onder ouderen en hoe je hen aan kunt spreken. Veel 65-jarigen (en zeker 55-plussers) voelen zich nog lang niet tot de doelgroep ‘ouderen’ behoren. Let daar op in je taalgebruik. Focus meer op de inhoud dan op de leeftijd. Het is altijd raadzaam om een paar mensen uit de doelgroep te vragen om mee te denken over de werving en de inhoud van je programma. Deze tekst is geschreven vanuit de gedachte dat het dorps- of buurthuis de activiteiten organiseert, maar vaak is het een stuk sterker als de organisatie bij de doelgroep zelf ligt. Als er geen bestaande organisatie is, kun je een groep mensen uitnodigen voor een gesprek over ‘wat is nodig, waar ligt de behoefte en wat is van ons nodig als dorpshuis?’ Dat laat de vraag open: en wat willen we er (als doelgroep) zelf aan doen? Dan begin je gezamenlijk aan de organisatie van bijeenkomsten.

Besteed veel aandacht aan je eerste bijeenkomst: als het leuk was, komen ze terug. En een betere reclame kun je niet hebben.

Activiteiten – inhoud

Thema-avonden kunnen ingaan op onderwerpen als voeding, slapen, bewegen, zien/horen, Wmo, sociaal / familieverhoudingen, recente ontwikkelingen in de zorg, domotica, verzekeringen, erfrecht / notaris, computergebruik. Hiervoor nodig je dan een spreker uit.

Verder kun je denken aan creatieve activiteiten (kerst/paasstukje maken, schilderen, bloemschikken, kaarten maken en dergelijke), spelletjes/kaarten, koken/samen eten, biljarten, jeu-de-boules, klootschieten, fietsen, wandelen. Via websites als uniekbo.nl en anbo.nl kun je verdere inspiratie opdoen.

Activiteiten – praktisch

Belangrijk is dat je het programma niet te vol stopt. Belangrijkste reden om te komen is voor veel mensen de ontmoeting. Een boeiend thema of activiteit is wel nodig. Als je daar een uur aan besteedt en de rest van de tijd gebruikt voor napraten, dan komen zowel de inhoud als de ontmoeting voldoende aan bod.

Als je fysieke activiteiten organiseert, houd dan ook rekening met mensen die minder mobiel zijn. Je kunt voor hen een aangepast of alternatief programma verzinnen. Bij binnenactiviteiten moet je letten op de toegankelijkheid voor mensen in een rolstoel (deuren, toilet). Overweeg de mogelijkheid om belangstellenden-zonder-vervoer op te halen/thuis te brengen.

Sprekers

Het is raadzaam om sprekers tevoren duidelijk te maken voor welke doelgroep ze spreken. De kans is groot dat een deel van de aanwezigen al behoorlijk op leeftijd is en wat meer moeite heeft om een spreker te volgen. Bij een presentatie op een scherm kan dat betekenen dat de lettergrootte moet worden aangepast. Mogelijk zal de spreker ook rustiger en duidelijker moeten praten dan gebruikelijk. Houd de toon uiteraard volwassen, maar maak het niet al te ingewikkeld. Iemand die meer van de inhoud wil weten vraagt daar wel om.

Aansprakelijkheid

De organisator van de activiteiten is verantwoordelijk. Maak daar goede afspraken over. Zoek uit wat wel kan en wat niet (denk ook aan de bar en of er een alcoholvergunning is).

Bij Cultureel programma samenstellen staat een aanpak die ook voor deze doelgroep opgaat.