Overzicht functies

Bijgewerkt op

Functies die veel voorkomen in dorps- en buurthuizen zijn:

 • BeheerderDe beheerder heeft tot taak ervoor te zorgen dat de bezoekers optimaal gebruik kunnen maken van de accommodatie. Het takenpakket kan bestaan uit de interne organisatie (inkoop, administratie), uitvoerende taken (verkoop, schoonmaak), onderhoudswerkzaamheden en leiding geven aan assistent-beheerders en vrijwilligers.
 • Assistent beheerder/conciërge
  Een assistent beheerder heeft vaak de functie van conciërge, dat wil zeggen iemand die aanwezig is voor het gebruiksklaar maken en houden van de ruimtes.
 • Huishoudelijke medewerker
  Een vaak voorkomende afsplitsing van de taak van de beheerder is het schoonmaken.
 • Barmedewerker
  Medewerkers die de benodigde barinstructie hebben gevolgd of in het bezit zijn van het diploma Sociale Hygiëne zijn gerechtigd alcoholhoudende dranken te verkopen.
 • Onderhoudsmedewerker
  Voert alleen of met anderen geregeld inspecties uit en verzorgt het dagelijks onderhoud.

Minder vaak voorkomende functies zijn:

 • Zakelijk leider
  Wanneer de functie van beheerder steeds meer een managementkarakter krijgt, kan er onderscheid gemaakt worden tussen uitvoering en aansturing. Naast de beheerder wordt hiervoor dan de functie van zakelijk leider gecreëerd.
 • Gastvrouw/gastheer/receptionist
  Een  accommodatie kan met deze functies het accent leggen op een goede ontvangst en service tijdens het verblijf van de bezoekers.
 • Administratieve medewerker
  Wanneer de administratieve werkzaamheden een te grote taak voor de beheerder of zakelijk leider zijn, kan hiervoor een aparte functie worden gecreëerd.
 • Boekhoudkundig medewerker
  Als ook de administratieve werkzaamheden te uitgebreid worden kan hier een aparte functie voor worden gecreëerd.
 • Technisch medewerker
  Accommodaties met veel apparatuur (geluidsinstallaties, televisie, videorecorders, beamers) kunnen voor beheer en onderhoud een technisch medewerker aanstellen.
 • Theatertechnicus
  Accommodaties die podiumkunsten huisvesten kunnen denken aan de functie van theatertechnicus. Deze verzorgt de belichting en geluidsversterking en verzorgt het onderhoud van de apparatuur.
 • Systeembeheerder
  Accommodaties met een computernetwerk zullen behoefte hebben aan een systeembeheerder.
 • Activiteitenmedewerker
  Wanneer er, bijvoorbeeld door het welzijnswerk, geregeld activiteiten in een accommodatie worden aangeboden, kan het functioneel zijn daarvoor zelf een medewerker aan te stellen.