Persbericht

Bijgewerkt op

Het persbericht is de meest gebruikte vorm van contact met de pers. Het is een voorbewerkt stukje nieuws dat een journalist in zijn geheel moet kunnen overnemen, of zonder veel moeite tot een nieuwsbericht kan verwerken. Een persbericht is eenrichtingsverkeer, de afzender deelt iets mee in de hoop dat de redacteur de informatie verwerkt. Een persbericht kan voor een journalist aanleiding zijn om op bezoek te komen en het dan te gebruiken als ondersteuning bij zijn of haar verhaal.

Maak er geen verkooppraatje van. Dat wekt argwaan. Dat geldt minder voor een bericht dat een mening of een standpunt weergeeft, bijvoorbeeld over een conflict met de gemeente. In dat geval spreken we van een persverklaring of een perscommuniqué.

Aanwijzingen bij het opstellen van een persbericht:

Indeling

 • Zet in de kop duidelijk dat het om een PERSBERICHT gaat. Zet naam, e-mailadres en mobiele nummer van de contactpersoon in de voettekst. Vermeld daar ook de website of Facebookpagina van de organisatie en vermeld eventuele bijlagen;
 • Gebruik een regelafstand van 1,5 en beperk de lengte tot 250 woorden (1/2 A -viertje);
 • Plaats het bericht direct in de e-mail en zet Persbericht bij het onderwerp;
 • Gebruik een Word bestand wanneer het medium dat u benadert persberichten via een formulier op hun website wil ontvangen.

Inhoud/VORM

 • Verzamel de feiten en stel vast wat het werkelijke nieuws is;
 • Kop: Begin altijd met de kop van het bericht zelf. Deze moet de essentie van het nieuws zonder overdrijving weergeven en mag niet suggestief zijn. Begin nooit met ‘geachte redactie’ of ‘geachte mevrouw, meneer’;
 • Aanhef: De openingsalinea is het belangrijkste onderdeel. Het is de samenvatting van het bericht. Het moet antwoord geven op de vragen: wie, wat, waar, wanneer en waarom. De aanhef moet prikkelen om verder te lezen;
 • Verdere inhoud: Schrijf het bericht zo dat het zonder wijzigingen kan worden overgenomen. Dit is vooral van belang voor kleine media met weinig personeel;
 • Objectiviteit: Blijf bij de feiten. Gebruik geen kwalificaties die voor een journalist niet controleerbaar zijn zoals: Toonaangevend, Groots, Bijzonder of Uniek.
 • Taal en stijl: Schrijf in de derde persoon en spreek de lezer niet aan met U. Formuleer de zinnen kort, helder en zakelijk. Vermijd vreemde en moeilijke woorden. Schrijf in de tegenwoordige tijd (hij gaat) of de voltooid tegenwoordige tijd (hij is gegaan) en in de actieve vorm (“het is mogelijk dat…” in plaats van “het zou kunnen zijn dat…”). Het persbericht wint daardoor aan levendigheid.
 • Embargo: Een embargo is een (meestal mondelinge) overeenkomst tussen aanbieder en ontvanger om nieuws niet voor een afgesproken moment te publiceren. Zet dan boven het persbericht: “Verzoeke niet te publiceren voor…”. Wanneer het een redelijk verzoek is, bijvoorbeeld wanneer het gaat om een nog uit te spreken speech, zal de pers zich hieraan houden. Voor de duidelijkheid: een verzonden persbericht is in principe vrij voor publicatie.
 • De attentiewaarde van een artikel neemt toe wanneer een foto wordt bijgevoegd.

Check

Laat het persbericht voor verzending lezen door iemand anders. Die kan aangeven of het bericht duidelijk is.

Verzending

Zoek op het internet hoe het beoogde medium persberichten wil ontvangen. Soms is dit via een formulier op de website. Als er op internet niets is te vinden verstuurt u het per e-mail naar de redactie. U kunt een illustratie meesturen.

Contact vasthouden

Wanneer er geregeld persberichten worden verzonden kunt u een relatie opbouwen. Verstrek daarvoor steeds juiste informatie, bied het nieuws in een bruikbare vorm aan met goede illustraties, zorg dat u goed bereikbaar bent voor vragen en gun het medium eventuele primeurs.

Download hier een voorbeeld van een persbericht.