Personeelsbeleid

Bijgewerkt op

De meeste dorps- en buurthuizen vinden personeelsbeleid een wat vergaand begrip. De meeste accommodaties met betaald beheer hebben vaak maar één of enkele personeelsleden. Maar je kunt ook zeggen dat als we alle regelingen en afspraken die we voor ons personeel hebben samenbundelen, dan vormt dat ons eigen personeelsbeleid. Met andere woorden: laat het begrip u niet afschrikken en houd het simpel.

Goed personeelsbeleid betekent dat u op de juiste manier omgaat met uw personeel. Het vormt de basis voor gemotiveerde medewerkers die zich samen met het bestuur en vrijwilligers inzetten om de doelen van de accommodatie te behalen. Kenmerken van goed personeelsbeleid zijn:

 • Voldoen aan wet en regelgeving;
 • Een veilige werkomgeving;
 • Aandacht voor verzuim;
 • Gelijke kansen bieden en eerlijk belonen;
 • Afspraken vastleggen;
 • Open communiceren;
 • Scholing bieden;
 • Zorgvuldig omgaan met ontslagprocedures.

De invulling van het personeelsbeleid verschilt per accommodatie. De inhoudsopgave van jullie personeelsbeleid kan er als volgt uit zien:

Wat regelen?

 • Een fundamentele keuze voor een bestuur is het al dan niet aansluiten bij een Collectieve Arbeidsovereenkomst (cao). Buurt en dorpshuizen die niet zijn aangesloten bij een werkgeversorganisatie, en dit zijn de meeste, kunnen een cao als richtlijn of uitgangspunt gebruiken. Zie CAO en pensioen;
 • Aansluitend vraagt ook de pensioenregeling aandacht: zie CAO en pensioen;
 • Een gedetailleerde lijst met onderwerpen betreffende personeelsbeleid staat in de Personeelswijzer onder het kopje Personeelsbeleid. Hiermee kunnen jullie op gemakkelijke wijze een eigen beleid samenstellen.

Organisatie

Het is aan te raden om één bestuurslid verantwoordelijk te maken voor het personeel en het personeelsbeleid. Dit bestuurslid is daarmee voor het personeel gelijk het aanspreekpunt binnen het bestuur.

Internet

Op internet is veel te vinden met de zoektermen personeelsbeleid, pensioen etc. De informatie betreft de bovengenoemde onderwerpen, maar er is ook informatie te vinden om tegen een geringe betaling zelf online een personeelsbeleid op te stellen. Zoek bijvoorbeeld met de term ‘online personeelsbeleid’.