Personeelsdag

Bijgewerkt op

Een personeelsdag is een dag of dagdeel binnen werktijd waarop de werkgever het personeel een ontspannende activiteit aanbiedt. Denk aan een reisje, een barbecue of een etentje. Een personeelsdag is een manier om de waardering van de organisatie tot uitdrukking te brengen voor het werk dat door het personeel is verricht. Het is dan ook een veel gebruikte manier om een jaar of seizoen op een bijzondere manier af te sluiten. En natuurlijk is een personeelsdag ook, mits goed georganiseerd, een middel om aan teambuilding te doen. Bijvoorbeeld om na een moeilijke periode met elkaar een nieuwe start te maken.

Organisatie

Het bestuur kan zelf een programma samenstellen, een commissie in het leven roepen of de activiteiten door derden laten bedenken en uitvoeren. Als een personeelsdag tot doel heeft om de samenwerking te bevorderen ligt het voor de hand ervoor te kiezen om het personeel te betrekken bij de voorbereiding en eventueel de uitvoering van het programma.
Men kan de personeelsdag in de eigen accommodatie houden, maar men kan ook met de personeelsleden op stap gaan. Wat er wordt gedaan hangt onder andere af van het beschikbare budget. Er moet dus een begroting worden opgemaakt die vooraf door het bestuur wordt goedgekeurd.
Een organisatie kan overwegen een bijdrage van personeelsleden te vragen, bijvoorbeeld om de eigen betrokkenheid te benadrukken en te stimuleren.

Fiscale aspecten

Meer informatie over de fiscale aspecten van het organiseren van een personeelsdag op de site van de belastingdienst.