Personeelswijzer

Bijgewerkt op

De personeelswijzer is een instrument waarin het bestuur van een buurt- of dorpshuis informatie voor het personeel heeft gebundeld. De personeelswijzer biedt de medewerker inzicht in de organisatie, in het personeelsbeleid en in de regels en afspraken die gebruikt worden om werknemers goed te laten functioneren.

De personeelswijzer kunnen jullie zelf samenstellen met de onderwerpen in onderstaande inhoudsopgave. De Vraagbaakartikelen waarnaar wordt verwezen zijn bedoeld als voorbeeld of ter inspiratie voor gebruik in de personeelswijzer. Meestal behoeven de artikelen aanpassing aan jullie eigen situatie.

Een digitale personeelswijzer is makkelijk samen te stellen en eenvoudig actueel te houden. Maar als jullie de voorkeur geeft aan een fysieke map, bijvoorbeeld met een losbladig systeem om bij te kunnen werken, dan is dat natuurlijk ook mogelijk.

Inhoud

Onderstaande inhoudsopgave geeft een overzicht van onderwerpen die in de personeelswijzer opgenomen kunnen worden:

Algemeen:

 • Beleid organisatie (Beleidsplan);
 • Namen en adressen van bestuur, medewerkers, klachtencommissie;
 • Welke overlegvormen de organisatie kent met eventueel een organogram;
 • Persoonsregistratie (Gegevensbescherming AVG);
 • Gewenste omgangsvormen (Psychsociale belasting);
 • Andere, namelijk:

Personeelsbeleid

Regelingen:

 • Arbeidstijden, overwerk en verlofuren (Werktijdenschema);
 • Declaratie kosten, waaronder dienstreizen;
 • Regels met betrekking tot telefoneren, kopiëren, frankeren etc. voor eigen gebruik
 • Gebruik secretariaat en receptie;
 • Huisregels (Huisregels);
 • Noodplan (Ontruimingsplan);
 • Attenties, persoonlijke feestdagen en persoonlijke omstandigheden (Bijzondere gebeurtenissen);
 • Personeelsdag;
 • Andere, namelijk:

Procedures en formulieren: