Psychosociale arbeidsbelasting

Bijgewerkt op

De meeste mensen brengen een groot deel van hun tijd op hun werk door. De omgang met collega’s en derden, zoals cliënten, patiënten en klanten kan veel invloed hebben op hoe iemand zich voelt, zeker als er sprake is van ongewenste omgangsvormen, zoals pesterijenagressie en gewelddiscriminatie of seksuele intimidatie. Ook kan er sprake zijn van een te hoge werkdruk. Als er sprake is van ongewenste omgangsvormen of hoge werkdruk, kan dit stress teweegbrengen en lichamelijke, psychische en sociale klachten veroorzaken. De Arbowet noemt dit psychosociale arbeidsbelasting (PSA).

Kijk voor meer informatie over de verschillende vormen van psychosociale arbeidsbelasting, hoe je die kunt herkennen en wat je ertegen kunt doen op: Arboportaal

Buurt- en dorpshuizen staan niet los van de samenleving en hebben dus ook te maken met zaken als agressie en geweld, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten, psychische klachten en een hoge werkdruk. Dit kan ingrijpende gevolgen hebben. Ook buurt- en dorpshuizen worden daarom geacht om grensoverschrijdend gedrag en hoge werkdruk te voorkomen. Maar ook de werknemers zelf dragen hiervoor verantwoordelijkheid. Anders dan in het regulieren bedrijfsleven zijn de meeste buurt- en dorpshuizen niet verplicht om een RI&E op te stellen, maar vanuit goed werkgeverschap is het wel verstandig om dat te doen. Daarmee toont u aan een goed werkgever te zijn.

Kijk hier voor meer informatie over de Arbowet en wanneer een buurt- of dorpshuis wel of niet verplicht is een RI&E op te stellen.