Publiciteit en PR

Bijgewerkt op

De doelgroepen van buurt- en dorpshuizen wonen in het algemeen vlakbij, in de wijk of het dorp. Toch blijkt in de praktijk hoe belangrijk het is voortdurend contact te blijven maken met de omgeving. Dat kan door middel van publiciteit, waarmee u uw aanbod onder de aandacht brengt. Maar denk ook aan het communiceren van uw resultaten, uw missie, visie en plannen voor de toekomst. Dat noemen we public relations (PR): het bevorderen van een goede naam bij het publiek. Dit artikel geeft in kort bestek aan hoe u publiciteit en PR kunt gebruiken.

Begrippen

 • De Zender is het bestuur van het dorps- of buurthuis of de activiteitencommissie, etc.
 • De Boodschap is bijvoorbeeld een persbericht, een radio-interview, een affiche of een brochure;
 • De Ontvanger: is de doelgroep. Afhankelijk van de activiteit of het nieuws kan die verschillend zijn.
 • Free publicity: gratis publiciteit, bijvoorbeeld in de vorm van een redactioneel artikel in het Huis aan huisblad of op de plaatselijke TV omroep;
 • Advertentie: ruimte (krant) of tijd (radio, tv) waarin een boodschap tegen betaling openbaar wordt gemaakt;
 • Marketing: activiteiten gericht op het in standhouden en/of vergroten van de afzetmogelijkheden van uw diensten en producten;
 • Interne- en externe PR: interne PR heeft uw eigen organisatie als doelgroep, externe PR gaat om mensen daarbuiten.

Kenmerken

Publiciteit is wervend als het concreet en herkenbaar is en als de boodschap regelmatig wordt herhaald. Uw dorps- of buurthuis moet als afzender in één oogopslag herkenbaar zijn. Die herkenbaarheid kan worden gevonden in een steeds terugkerende kleur, vorm, kader, foto of logo. Tussen u en de ontvanger, het publiek, moet als het ware een vertrouwensband ontstaan. De kunst is vervolgens om uw programma of boodschap in begrijpelijke taal en aansprekende beelden te presenteren. Kijk ook bij Huisstijl.

Planmatig

Op het gevoel ondernomen publiciteit heeft incidenteel succes, maar als er geen systematiek in zit zal het op de langere duur niet effectief zijn. Er moet dus een plan gemaakt worden. Zie hiervoor Werkplan PR.

Interne organisatie

Maak iemand binnen het bestuur verantwoordelijk voor publiciteit. Daarnaast kan eventueel een werkgroep publiciteit en PR worden ingesteld die jaarlijks een werkplan maakt. Zie voor de opzet Werkplan PR.
Veel bedrijven hebben tegenwoordig professionele communicatiemedewerkers. Misschien kunt u een wijk of dorpsgenoot vinden om uw werkgroep professioneel op weg te helpen?

Regel ook:

 • Spreek af wie er namens uw dorps- of buurthuis contact met de pers hebben.
  • Als het om een presentatie of interview gaat is dat meestal de voorzitter.
  • Voorkom dat bijvoorbeeld de activiteitencommissie zelf de pers zoekt en daarbij afwijkt van de opzet die in de commissie publiciteit en PR wordt gehanteerd.
 • Zorg dat iedereen die bij publiciteit en PR is betrokken goed op de hoogte is van de regels met betrekking tot gegevensbescherming. (Algemene verordening gegevensbescherming, AVG).