Reprorecht

Bijgewerkt op

De Auteurswet biedt instellingen en bedrijven de mogelijkheid om beperkt te kopiëren uit kranten, tijdschriften en boeken. De makers van deze publicaties (uitgevers e.d.) hebben in 1974 Stichting Reprorecht opgericht om de vergoedingen daarvoor te innen. Het gaat bij bedrijven om fotokopiëren van papier op papier maar ook om digitaal gebruik zoals scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten. Voor de Stichting Reprorecht zijn dorps- en buurthuizen ook een bedrijf, waardoor het kan zijn dat in bepaalde omstandigheden zij dus ook zullen moeten betalen.

Let op! De regeling geldt alleen wanneer er daadwerkelijk gebruik gemaakt wordt van materiaal waar auteursrecht op rust. ‘Gebruik maken van’ betekent in dit geval dus kopiëren van papier op papier maar ook digitaal kopiëren d.m.v. scannen, e-mailen, opslaan op een computer, printen of op intranet zetten.

Toelichting

De Stichting Reprorecht is een auteursrechtenorganisatie. Zij incasseert vergoedingen voor het gebruik (het kopiëren) van auteursrechtelijk beschermd materiaal zoals informatie uit boeken, tijdschriften, kranten en andere publicaties. Die vergoedingen worden verdeeld onder de makers van die publicaties (schrijvers, vertalers, fotografen, illustratoren en uitgevers). Het bestuur van Stichting Reprorecht wordt gevormd door vertegenwoordigers van de makers.

Het College van Toezicht Auteursrecht ziet erop toe dat Stichting Reprorecht haar taken goed uitvoert. Stichting Reprorecht is lid van de brancheorganisatie VOI©E: Vereniging van Organisaties die Intellectueel eigendom Collectief Exploiteren.

Reprorecht heeft een website ontwikkeld waar elke onderneming een eigen pagina heeft en daar de eigen gegevens kan aanpassen. Die pagina is te bereiken via de unieke inlogcode in de brief/factuur die Reprorecht verstuurt.

Tarieven

De hoogte van de vergoeding hangt af het aantal medewerkers dat in een bedrijf werkt (vrijwilligers worden niet gezien als werknemers!) en of uw sector intensief gebruikmaakt van informatie (‘sector hoog’) of niet (‘sector laag’). Dorps- en buurthuizen vallen in de sector Laag (SBI-code 889993 = ‘exploitatie van gemeenschapshuizen’). Klik hier voor het vergoedingenoverzicht.

Factuur

  • Ontvangt u een factuur en maakt u werkelijk gebruik van materiaal waar auteursrecht op rust (d.m.v. papieren of digitale kopieën), controleer dan voordat u betaalt of het juiste tarief is gehanteerd;
  • Ontvangt u een factuur maar maakt u geen gebruik van materiaal waar auteursrecht op rust (u kopieert nooit of u maakt bijvoorbeeld alleen kopieën van uw eigen facturen), dan hoeft er natuurlijk niet betaald te worden. U moet dat wel melden door middel van een ‘verklaring van geen gebruik’. Ga naar de website van Reprorecht en log in met de inloggegevens op uw factuur. Telefonische wijziging van de bedrijfsgegevens is niet mogelijk;
  • Wie geen factuur ontvangt hoeft zelf geen actie te ondernemen.

Controle

Stichting Reprorecht kan steekproefsgewijs onderzoeken of de opgegeven informatie juist is.

Adresgegevens: Stichting Reprorecht, Postbus 3051, 2130 KB Hoofddorp.
Tel. 0900 – 202 28 29

Klik hier voor de overheidssite met meer algemene en objectieve informatie.