Schenkingen (ANBI)

Bijgewerkt op

ANBI is de afkorting van Algemeen Nut Beogende Instellingen. Wanneer dorps- of buurthuizen de ANBI-status hebben betalen zij geen belasting over schenkingen en legaten die ze ontvangen. Bovendien mogen vrijwilligers bij een ANBI afzien van hun vrijwilligersvergoeding en deze vervolgens bij de inkomstenbelasting als gift aftrekken. Genoeg reden dus om te onderzoeken of u voor een aanwijzing als ANBI in aanmerking komt. Uw organisatie moet dan aan een aantal strikte voorwaarden voldoen.

Voorwaarden

Belangrijk is dat een buurt- of dorpshuis een algemeen belang dient. Dit is het geval wanneer de werkzaamheden van het buurt- of dorpshuis een duidelijke bijdrage leveren aan het welzijn van de bewoners en de leefbaarheid in de buurt of wijk. Maar dat alleen is niet genoeg, genoemde werkzaamheden moeten volgens de statuten ook het doel van de organisatie zijn. In gevallen waarin alleen sprake is van verhuur van ruimtes vindt de belastingdienst niet dat een dorps- of buurthuis een algemeen nuttig karakter heeft.

Aanvragen

Op de website van de belastingdienst is gedetailleerde informatie te vinden over wat ANBI inhoudt en hoe u een aanvraag moet indienen. U begint op de pagina Algemeen nut beogende instellingen. Op de pagina aangekomen ziet u in de linker kolom een menu met daarin links naar subhoofdstukken. Dat zijn onder andere: de belastingvoordelen, de voorwaarden waaraan moet worden voldaan, welke verplichtingen een ANBI heeft en natuurlijk hoe u de status van ANBI aanvraagt. Lees alle onderdelen goed door en kijk of u aan de voorwaarden voldoet. Wanneer u denkt dat dat het geval is dan kunt u de gegevens voor uw aanvraag gaan verzamelen. De aanvraag doet u via de website met het formulier Aanvraag beschikking Algemeen nut beogende instellingen.

Voorbeelden van activiteiten

Onderstaande activiteiten hebben in het verleden bijgedragen aan toewijzing van een ANBI-status. Het zijn voorbeelden die u kunt vergelijken met de activiteiten die u aanbiedt. U kunt uw activiteiten noemen in een bijlage die u met uw aanvraag meestuurt, bijvoorbeeld uw beleidsplan.

  • Nieuwjaarsreceptie voor de wijk/het dorp;
  • Kledinginzameling “Mensen in nood”;
  • Het zoeken van kaarters en biljarters;
  • Hulp bij werken op de computer;
  • Bevrijdingsmarkt, Kunst of kitsch, speelgoedbeurs, vlooienmarkt, bingo;
  • Familiefietstocht, avond fiets driedaagse, avond wandelvierdaagse;
  • Creatieve activiteiten voor de jeugd;
  • Diensten voor personen die minder mobiel zijn;
  • Klusjesdienst ten behoeve van buurtbewoners;
  • “Zondag vrij entree” om de zondagmiddag met anderen door te brengen onder het genot van een drankje, het doen van een spelletje of door een praatje te maken.

SBBI

Wordt uw ANBI-aanvraag afgewezen en leveren uw bezwaar en beroep niets op, kijk dan eens bij Sociaal Belang Behartigende Instelling (SBBI). Dorps- en buurthuizen die zich vooral bezighouden met zaalverhuur vallen namelijk in de categorie SBBI. SBBI heeft niet alle voordelen van de ANBI-status, maar zorgt er ook voor dat er geen erfbelasting betaald hoeft te worden.