Scholing personeel

Bijgewerkt op

Bezoekers en gebruikers van buurt- en dorpshuizen stellen hoge en steeds veranderende eisen aan de dienstverlening. Een aantal activiteiten mag bovendien alleen gedaan worden als het personeel hiervoor is gekwalificeerd. Geregelde scholing, bij – en nascholing van personeel is daarom noodzakelijk. Door dit ruimhartig aan te bieden maakt een werkgever zich aantrekkelijk voor zittende- en potentiële werknemers.

Welke scholing?

De keuze voor scholingsactiviteiten hangt samen met:

  • Het werkplan, waaruit naar voren komt welke kwaliteiten in de organisatie aanwezig dienen te zijn. Denk bijvoorbeeld aan sociale hygiëne (Drank- en Horecawet) en de bedrijfshulpverlening (Arbowet);
  • De uitkomst van het jaargesprek of functioneringsgesprek. In die gesprekken worden wensen en ambities van personeelsleden op het gebied van (bij)scholing uitgesproken;
  • De uitkomst van beoordelingsgesprekken, waarin de werkgever de wens of de noodzaak van (bij)scholing heeft uitgesproken.

Het effect van scholing

  • De kwaliteit van handelen van de medewerkers neemt toe;
  • De kwaliteit van de dienstverlening neemt toe;
  • De aantrekkelijkheid van de werkgever neemt toe;
  • Er wordt voldaan aan wettelijke voorschriften;
  • De aantrekkelijkheid van het werk – en daarmee de motivatie- neemt toe.

Scholingsaanbod

Scholing kan op verschillende manieren: door het volgen van lessen bij een opleidingsinstituut, of door een schriftelijke- of onlinecursus. De provinciale steunpunten voor buurt- en dorpshuizen kunnen u hier meer informatie over geven.
Maar scholing kan ook plaatsvinden op de werkplek door samenwerking van collega’s of door begeleiding van een mentor of coach. Denk ook aan stages en functieroulatie.

Budget

Wanneer een buurt- of dorpshuis veel gebruik maakt van scholing, bijvoorbeeld omdat er ook scholing van vrijwilligers is, dan kan het bestuur hiervoor jaarlijks een bedrag in de begroting opnemen. Het is te overwegen dan ook een scholingsplan op te stellen, met daarin een budget voor noodzakelijke scholing in verband met wetgeving en een budget voor overige scholingswensen.

Procedure en reglement scholing

Download hier een voorbeeld van een procedure en reglement scholing.