Scholing vrijwilligers

Bijgewerkt op

Anders dan bij personeel kunnen vrijwilligers in buurt- en dorpshuizen niet worden verplicht hun deskundigheid en vaardigheid door scholing op peil te houden. Toch vraagt de praktijk ook van vrijwilligers deskundigheid waarvoor scholing nodig is. Scholing verdient daarom een belangrijke plaats in het vrijwilligersbeleid.

Waarom scholing?

Voor sommige activiteiten bestaat een wettelijke verplichting vrijwilligers te scholen, bijvoorbeeld voor het schenken van alcohol of voor actief zijn als bedrijfshulpverlener. Maar vrijwilligers kunnen ook zelf de behoefte hebben aan meer deskundigheid bij het uitvoeren van hun taken. En gebruikers van het dorps- of buurthuis stellen eisen aan de kwaliteit die de vrijwillige medewerkers leveren.

Wat levert scholing op?

 • De kwaliteit van de werkzaamheden neemt toe;
 • Het motiveert de vrijwilligers en ze halen meer voldoening uit hun werk;
 • Het dorps- of buurthuis bindt de vrijwilligers aan zich en is aantrekkelijk voor nieuwe vrijwilligers.

Welke scholing?

Scholing die voortkomt uit wettelijke verplichtingen:

 • Sociale Hygiëne. Certificering van minimaal twee personen is verplicht wanneer er in een accommodatie alcoholhoudende dranken worden geschonken. Deze personen komen als leidinggevende op de alcoholvergunning te staan;
 • Certificaat verantwoord alcohol schenken (IVA) is verplicht voor vrijwilligers die alcohol schenken en geen sociale hygiëne hebben;
 • Bedrijfshulpverlening basiscursus en nascholingen zijn verplicht voor vrijwilligers die een rol vervullen in de bedrijfshulpverlening van het dorps- of buurthuis.

Suggesties voor andere scholingsonderwerpen:

 • Training gastvrouw of gastheer, denk aan receptietaken, presentatie en bediening;
 • Cursus voor de beheerder;
 • Training leidinggeven, zoals coachend leidinggeven of zakelijk leider;
 • Cursus Vinden en binden van vrijwilligers;
 • Digitaal beheer van ruimteverhuur, financiën en administratie;
 • Ontwerpen en bouwen van een website of Facebookpagina;
 • PR-vaardigheden;
 • Evenementenverkeersregelaar;
 • Overige trainingen op verzoek van vrijwilligers of het bestuur.

Organisatie scholing

Voor wettelijk verplichte scholingen kunt u in een aantal provincies terecht bij uw provinciaal steunpunt. Via internet is er ook een groot commercieel aanbod. Zoek op sociale hygiëne en bedrijfshulpverlening. De instructie verantwoord alcohol schenken mag worden gegeven door iemand met het certificaat sociale hygiëne, maar kan ook individueel worden gedaan via de website van Vrijwilligerswerkacademie.nl.

Overige opleidingsmogelijkheden voor vrijwilligers zijn via internet te vinden met de zoektermen Vrijwilligerscentrale, Vrijwilligersacademie of Vrijwilligerswerkacademie. U kunt natuurlijk ook op onderwerp zoeken via het internet. Of kijk op de website van het Platform Vrijwillige Inzet (NOV).

Scholingsplan

Gezien het belang van de scholing van vrijwilligers doet het bestuur van een dorps- of buurthuis er goed aan een scholingsbeleid te formuleren. Een middel daartoe is het scholingsplan.