Sociale veiligheid

Bijgewerkt op

Met de term sociale veiligheid bedoelt men de bescherming en daarmee ook het beschermd voelen tegen gevaar of dreiging van gevaar. Goede maatregelen en duidelijke afspraken kunnen bescherming bieden tegen gevaren en gevoelens van onveiligheid.

Sociale veiligheid met betrekking tot dorps- en buurthuizen

In of rond dorps- en buurthuizen zijn soms situaties die bezoekers, vrijwilligers en personeel als onveilig ervaren. Dat kan een niet goed verlichte parkeerplaats zijn, een achteruitgang zonder lamp of een pad achter een hoge heg . Ook rondhangen bij de accommodatie, ongewenst taalgebruik, openbare dronkenschap en verkoop en gebruik van verdovende middelen kunnen als onveilig of bedreigend worden ervaren.

Maatregelen

Om de sociale veiligheid te versterken moet een bestuur maatregelen nemen. Het doel van deze maatregelen is dat er zowel in de organisatie als in en om het gebouw sociale veiligheid heerst. Dit betekent niet dat er daardoor geen onveiligheid meer ervaren kan worden, maar dat er op alle mogelijke manieren gewerkt wordt aan het signaleren, voorkomen en stoppen van onveilige situaties.

Als het bestuur weet heeft van een onveilige situatie is het vaak niet moeilijk om een oplossing te bedenken. Daar kan dan aan gewerkt worden. Lastiger is het als het bestuur niet op de hoogte is. Daarom is het aan te bevelen af en toe aandacht aan het onderwerp te besteden. Bijvoorbeeld op een gebruikersavond, een vrijwilligersavond, binnen het bestuur of als er een enquête wordt gehouden.

Ongewenste omgangsvormen

Er zijn ook situaties die niet alleen een gevoel van bedreiging oproepen, maar die letterlijk bedreigend zijn. We hebben het dan over grensoverschrijdend gedrag tussen mensen. U kunt dan denken aan agressief of pesterig gedrag, seksuele intimidatie, aanranding of zelfs verkrachting. Zie daarvoor het artikel Psychosociale belasting.