Stichting vrienden van

Bijgewerkt op

Een mooie manier voor buurt- en dorpshuizen om extra financiële middelen te genereren is het in het leven roepen van een ‘stichting vrienden van het buurt- of dorpshuis’.

Doelstelling

De doelstelling van een ‘stichting vrienden van’  is het financieel ondersteunen van een dorps- of buurthuis, in de breedste zin van het woord. Een stichting vrienden van tracht haar doel te bereiken door het werven van donateurs en het in stand houden van een donateurbestand, het werven van sponsoren en alle overige wettige toegestane middelen. Bij dat laatste kunt u bijvoorbeeld denken aan een erfstelling of legaat.

Bijdragen

Veel accommodaties hebben al een ‘stichting vrienden van’ die is gelieerd aan het buurt- of dorpshuis. De stichting genereert dan bijvoorbeeld een kleine bijdrage per persoon of huishouden die jaarlijks ten goede komt aan de accommodatie. Er zijn ook stichtingen die meer substantiële bijdragen vragen aan mensen die de accommodatie een warm hart toedragen en het zich financieel kunnen permitteren. Bedragen variëren van € 2,50 tot € 100,- per persoon of huishouden per jaar.

Gerichte investeringen

Het bestuur van de ‘stichting vrienden van’ kan er voor kiezen om de bijdragen te koppelen aan een gerichte investering. Want veel mensen zijn best bereid een bijdrage te leveren, als ze maar kunnen zien wat er met hun geld gebeurt. Ze willen niet dat het geld zomaar verdwijnt in de exploitatie. Voorbeelden van gerichte investeringen zijn investeringen in duurzame maatregelen (zonnepanelen) of de aanschaf van nieuw meubilair.

Tegenprestatie

Aan een gerichte investering kan een tegenprestatie worden gekoppeld. Denk aan een culturele activiteit die gratis is voor degenen die het financieel mogelijk hebben gemaakt of een (bescheiden) feest voor donateurs en sponsoren.

Een ‘stichting vrienden van’ moet statutair worden vastgelegd

Dat betekent dat het nieuwe stichtingsbestuur naar de notaris moet om een stichting in het leven te roepen. Daar zijn kosten aan verbonden, maar dorps- en buurthuizen slagen er vaak in om een notaris te vinden die dat voor ideële organisaties tegen een geringe vergoeding of zelfs gratis wil doen. Om vermenging van functies te voorkomen is het raadzaam voor de ‘stichting vrienden van’ andere bestuursleden te zoeken dan die zitting hebben in het bestuur van het dorps- of buurthuis.

Klik hier voor een voorbeeld van de statuten.