Taakomschrijving medewerkers

Bijgewerkt op

De inhoud van een functie wordt vastgelegd in een taakomschrijving. De eisen die aan een medewerker worden gesteld worden vastgelegd in een functieprofiel.

De taakomschrijving

Een taakomschrijving beschrijft de concrete werkzaamheden die een medewerker in het buurt- of dorpshuis moet uitvoeren. Voordelen van een taakomschrijving zijn:

 • Deze geeft medewerkers en leidinggevenden duidelijkheid welke werkzaamheden tot de functie worden gerekend.
 • Er is duidelijkheid over de verantwoordelijkheden waarop een medewerker kan worden aangesproken en de bevoegdheden waarop deze zich kan beroepen.
 • Taken kunnen goed worden afgebakend zodat overlap van werkzaamheden wordt voorkomen.

Bij het opstellen van een taakomschrijving is het gewenst een vast stramien te volgen. Zo’n stramien waarborgt een zelfde inhoud voor de verschillende functies en zorgt ervoor dat er geen onderdelen worden vergeten.

Vaste onderdelen in een taakomschrijving:

 • Benaming functie
 • Afdeling
 • Krijgt leiding van
 • Geeft leiding aan
 • Werkt samen met
 • Taken met geschatte tijd
 • Wat moet worden gerealiseerd
 • Verantwoordelijk voor
 • Bevoegd tot

Het functieprofiel

Bij een functieprofiel gaat het om de eisen waaraan moet worden voldaan om een functie goed te kunnen vervullen. Het profiel speelt een belangrijke rol in het proces van werving en selectie. Een profiel moet goed aansluiten bij de praktijk. Vaak zal daarom de beheerder, of iemand anders die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het werk, worden betrokken bij het opstellen van het profiel.

Een functieprofiel bevat de volgende elementen:

 1. Kwalificaties: opleiding, leeftijd en ervaring.
 2. Persoonlijke vaardigheden: schriftelijke en mondelinge uitdrukkingsvaardigheid, leidinggevende capaciteiten, etc.
 3. Sociale vaardigheden: kunnen samenwerken, aansluiten bij de gehanteerde omgangsvormen, zich dienstverlenend kunnen opstellen.
 4. Persoonlijke kenmerken: flexibiliteit, zelfstandigheid, interesse.
 5. Overige eisen zoals: woonplaats, rijbewijs en bereidheid tot her- en bijscholing.

Voorbeelden

Klik op het gewenste voorbeeld om het te bekijken en eventueel aan uw eigen situatie aan te passen:

Beheerder/zakelijk leider
Beheerder
Assistent beheerder
Huishoudelijk medewerker

Zie ook wervingstekst beheerder.